Rehtorin katsaus

Strategian kirkastamisen vuosi

Tampereen ammattikorkeakoulu vahvisti entisestään asemaansa yhtenä Suomen merkittävimmistä ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan toteuttajista. TAMK on vetovoimainen ja haluttu korkeakoulu, jonka tutkintoja ja osaamista arvostetaan laajalti.

Nyt kun ammattikorkeakouluilla on enemmän autonomista päätösvaltaa, niillä on myös vastuuta omista strategisista valinnoistaan. Vaikka TAMKin asema ja näkymät ovat hyvät, myös meidän on tarkistettava ja kirkastettava omia strategisia linjauksiamme.

Suomen talous ja globaali koulutuskenttä muuttuvat, siksi TAMKin strategiassa kansainvälisyyden ja ennen kaikkea koulutusviennin merkitys on esillä entistä korostetummin. Vuoden 2014 aikana TAMKin ulkomaille myytävän koulutuksen määrä yli kaksinkertaistui edellisvuosiin verrattuna. Tavoitteeksi olemme asettaneet rahoituspohjamme merkittävän laajentamisen vuoteen 2020 mennessä sekä koulutus- että TKI-palvelujen myynnillä.

Kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi TAMKiin perustettiin International Advisory Board, johon kuuluu muutamia kansainvälisesti erittäin arvostettuja korkeakoulukentän toimijoita. Heidän toimeksiantonaan on analysoida TAMKin toimintaa ja sparrata meitä kansainvälistymisen tiellä.

Yksi merkittävimmistä investoinneista TKI-toiminnan kehittämiseksi oli Mediapolis-kampuksen rakentaminen Tampereen Tohloppiin Ylen, Technopoliksen ja lukuisten muiden toimijoiden yhteistyönä. Toinen iso liikkeelle lähtenyt kehittämishanke on TAMKin konetekniikan laboratorioiden yhteyteen rakennettava Pirkanmaan Protopaja, jossa on valmiudet suunnitella ja toteuttaa nopealla aikataululla työelämän tarvitsemia prototyyppejä mm. uusia 3D-valmistustekniikoita hyödyntäen.

Kauaskantoisimpana hankkeena käynnistyi tamperelaisten korkeakoulujen yhteinen prosessi yhteistyön tiivistämiseksi ja kehittämiseksi, tulevaisuudessa jopa uudeksi korkeakouluksi. Lähdimme analysoimaan korkeakoulujen nykyisiä tutkintorakenteita ja tutkimusalueita ja niiden sisältöjä. Tältä pohjalta olemme edenneet tutkimaan uusia mahdollisia osaamis- ja koulutussisältöjä ja uudenlaista tutkintorakennetta, jossa ammatillisen ja tieteellisen koulutuksen yhteistyö vahvistaisi molempia. Tampere3-prosessin valmisteluvaiheen ensimmäinen väliarviointi tehdään kesään 2015 mennessä ja sen jälkeen linjauksia prosessin jatkosta.

Kaikkiaan vuosi 2014 oli työntäyteinen ja mielenkiintoinen. Kiitän opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä erityisesti sidosryhmiämme erinomaisesta sitoutumisesta TAMKin kehittämiseen.


Markku Lahtinen
rehtori

Markku Lahtinen

Rehtori Markku Lahtinen

 

Hallituksen kommentti

Puheenjohtaja-aikanani olen havainnut korkeakoulussa vallitsevan TAMK-hengen entisestään voimistuneen."
Matti Höyssä