Tampereen ammattikorkeakoulun alumnit ry eli TAMK alumnit perustettiin syyskuussa 2006.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen ammattikorkeakoulun alumnien edunvalvojana, ylläpitää ja kehittää TAMKin alumnien suhteita ammattikorkeakouluun ja toisiin alumneihin sekä edistää yhteistyötä ammattikorkeakoulun sekä työ- ja elinkeinoelämän välillä.

Yhdistyksen vuosikokous valitsee vuosittain yhdistykselle hallituksen, joka koostuu alumneista sekä TAMKin henkilökunnan edustajasta. Hallitus toimii tiiviissä yhteistyössä TAMKin alumnikoordinaattorin kanssa. Yhdistyksellä on myös edustaja TAMKin alumniohjausryhmässä.

Toiminnan tavoitteena on tuottaa jäsenistölle, muille alumneille sekä valmistuville opiskelijoille tapahtumia ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen, aina kulloisenkin hallituksen valitsemien painotusten mukaan.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan toimintaan tai haluat olla mukana kehittämässä sitä hallituksesta käsin, käy tutustumassa yhdistyksen nettisivuihin osoitteessa alumni.tamk.fi tai lähetä postia osoitteeseen alumnitry.tamk[a]tuni.fi.