Tervetuloa opiskelemaan Tampereen ammattikorkeakouluun!

Syksyn korkeakoulujen yhteishaun ja TAMKin erillishakujen valinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa.

Näet oman tilanteesi kirjautumalla vahvasti tunnistautuneena Oma Opintopolku -palveluun. Jos tulet valituksi, saat Opintopolku.fi -palvelusta automaattisen sähköpostiviestin. Lisäksi saat TAMKista sähköpostin, jossa annetaan lisäohjeita. Muista seurata myös sähköpostisi roskapostikansiota, sillä massapostitukset voivat ohjautua myös sinne!

Kaikille yhteishaussa hakeneille hakijoille lähetetään valtakunnallinen tuloskirje sähköpostitse marraskuun lopussa. Siirtohaussa ja avoimen AMKin väylän haussa valituille lähetetään sähköposti, jossa kerrotaan tarkemmin opintojen aloittamisesta.

Yhteiset ohjeet

Hoida nämä asiat ennen opintojen alkua:
 

1. Ota opiskelupaikka vastaan

Yhteishaku

Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa 11.12.2018 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. 

Opiskelupaikan vastaanottaminen Oma Opintopolku -palvelussa tapahtuu vahvasti tunnistautuneena, esim. verkkopankkitunnuksin.

Varasijalta valituilla on aikaa paikan vastaanottamiseen ja tarvittavien liitteiden toimittamiseen 10 vuorokautta tiedon julkaisusta. Tieto varasijalta valinnasta lähetetään sähköpostilla. Varasijoja täytetään varasijajärjestyksessä opiskelupaikkansa peruvien ja poissaolevaksi ilmoittautuvien tilalle 18.12.2018 asti. Varasijatäyttö voi päättyä myös aiemmin, jos hakukohteen kaikki aloituspaikat ovat täyttyneet.

Huom! Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Jos olet ottanut opiskelupaikan vastaan korkeakoulututkintoon johtavasta koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen, et ole enää ensikertalainen tulevissa hauissa. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä: Ensikertalaiskiintiö.

Siirtohaku ja Avoimen AMKin väylä

Siirtohaussa ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa 31.12.2018 kello 15.00 mennessä. Kun otat opiskelupaikan vastaan siirtohaussa, menetät opiskeluoikeuden edelliseen korkeakouluun ja se siirtyy TAMKiin. 

Avoimen AMKin väylän haussa ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa 31.12.2018 kello 15.00 mennessä. 

Opiskelupaikan vastaanottaminen Oma Opintopolku -palvelussa tapahtuu vahvasti tunnistautuneena, esim. verkkopankkitunnuksin.

Kun otat opiskelupaikan vastaan siirtohaussa tai avoimen AMKin väylän haussa, et ole enää ensikertalainen tulevissa hauissa. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä: Ensikertalaiskiintiö.

Opintotuki

Hae opintotukea vasta sen jälkeen, kun olet vastaanottanut sitovasti opiskelupaikkasi TAMKissa. Kela saa opiskelupaikan vastaanottotiedot Opintopolusta ja pohjatietosi siirtyvät vastaanottotiedon jälkeen Kelan opintotuen sähköiseen asiointipalveluun. Tietojen siirto tapahtuu muutaman päivän sisällä. Opintotuen hakeminen sujuu nopeimmin, kun pohjatiedot ovat valmiina opintotukihakemuksessa. Opintotukihakemus tehdään osoitteessa www.kela.fi/asiointi.

2. Ilmoittaudu läsnä- tai poissa olevaksi

Opiskelupaikan vastaanottamisen ohessa sinun tulee ilmoittautua läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi. Poikkeuksena siirtohaussa hyväksyttävät, jotka voivat ilmoittautua vain läsnä oleviksi. Ilmoittautumaan pääset helpoiten samalla, kun otat opiskelupaikan vastaan. Löydät linkin ilmoittautumiseen Oma Opintopolku -palvelusta. Jos jätät kokonaan ilmoittautumatta, menetät opiskeluoikeutesi ja hakiessasi sitä takaisin, joudut maksamaan 50 euron suuruisen käsittelymaksun.

Ensimmäiselle lukuvuodelle ilmoittaudutaan ensisijaisesti läsnä olevaksi, mutta voit ilmoittautua poissa olevaksi, jos ensimmäisenä lukuvuotena (325/2015 § 29-30):

  • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja.

Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi 29 §:n mukaisesti. Lisätietoja poissa olevaksi ilmoittautumisesta: Ilmoittautuminen poissaolevaksi.

Poissaolon todentavat asiakirjat tulee toimittaa muiden hakuun liittyvien liitteiden yhteydessä hakijapalveluihin viimeistään

  • Yhteishaku: 11.12.2018 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä.
  • Avoimen AMKin väylän haussa: 15.1.2019 kello 15.00 mennessä.

Tällaisia asiakirjoja ovat

  • Palvelukseenastumismääräys (vain suomalainen), joka todistaa, että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukukauden aikaan
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta, tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELAn todistuksella isyysvapaasta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.
  • Sairauspäivärahapäätös, tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1.2019. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamiin esteisiin vedotessa tarvitaan riittävä selvitys. Tällainen on esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön lausunto, jossa todistetaan, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Selvityksellä on myös osoitettava, miten asia on tarkoitus järjestää. Vamma on pysyvä tila, jolloin pelkkään vammaan vetoaminen ei riitä. Pitää olla joku tilapäinen vammaan liittyvä syy, johon vedotaan.

Jos jäät odottamaan ylempien hakutoiveidesi valinnan etenemistä, voit ilmoittautua vasta sitten, kun opiskelupaikan vastaanotto on muuttunut sitovaksi. 

3. Toimita vaaditut tutkinto- ja/tai työtodistuskopiot määräaikaan mennessä

Yhteishaku

Toimita haussa käyttämiesi koulu- ja työtodistusten kopiot TAMKin hakijapalveluihin 11.12.2018 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessäJos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, opiskelupaikkasi joudutaan perumaan. 

Tarkista hakukohteen valintaperusteista Opintopolku.fi -sivustolta, mikä tutkinto antaa hakukelpoisuuden ja onko hakukohteessa annettu pisteitä työkokemuksesta. Pääsääntöisesti AMK-tutkintoihin hakukelpoisuuden antaa toisen asteen tutkinto (esim. lukio tai ammattillinen perustutkinto) ja YAMK-tutkintoihin korkeakoulututkinto. Sinun tulee toimittaa todistuskopiot vain sellaisesta tutkinnosta ja työkokemuksesta, jotka ovat vaikuttaneet valintaan. Tarkista myös hakemukselta paljonko olet ilmoittanut työkokemusta ja toimita työtodistuskopiot sen perusteella. 

Jos olet hakenut pelkällä suomalaisella ylioppilastutkinnolla ja valintaasi ei vaikuttanut työkokemus, sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopiota, sillä saamme ylioppilastiedot suoraan YTL:n rekisteristä. 

Hakemuksellesi pääset kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Liitteiden yhteyteen tulee liittää tieto koulutuksesi nimestä, esim. Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus. Huomaathan, jos todistustasi ei ole kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, sinun tulee toimittaa kopio myös todistuksesi virallisen  kielenkääntäjän käännöksestä yhdelle näistä kielistä.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat koulu- ja työtodistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Siirtohaku ja Avoimen AMKin väylä

Siirtohaussa valittavien tulee toimittaa ajantasainen opintosuoritusote 15.1.2019 kello 15.00 mennessä TAMKin hakijapalveluihin. Suomenkielisiin koulutuksiin opintosuoritusote tarvitaan sekä suomenkielisenä että englanninkielisenä.

Avoimen AMKin väylä -haussa ajantasainen opintosuoritusote tulee toimittaa 15.1.2019 kello 15.00 mennessä, mikäli avoimen AMKin opinnot on suoritettu muualla kuin TAMKissa. TAMKin avoimesta AMKista saamme opintosuoritusotteet suoraan.

Huom! TAMKin hakijapalvelut eivät ota kopiota todistuksista.

Toimita kopiot TAMKin hakijapalveluihin

sähköpostitse:
liitteet(at)tamk.fi  

tai postitse:
TAMK Hakijapalvelut
Kuntokatu 3
33520  TAMPERE

Huom. Postitse toimitettavien liitteiden on oltava perillä TAMKissa määräaikaan mennessä. Ko. päivän postileima ei riitä.

4. Rekisteröi TAMK-käyttäjätunnuksesi

Rekisteröi TAMK-käyttäjätunnus käyttöösi ennen 31.12.2018. Kun olet ilmoittautunut läsnä olevaksi ja tietosi on siirretty TAMKin opiskelijahallintorekisteriin pääsääntöisesti marras-joulukuun aikana, saat omaan sähköpostiisi linkin tunnuksen rekisteröimistä varten. Viesti lähetetään osoitteesta helpdesk@tamk.fi. Tarvitset palvelun käyttämiseen verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Osa TAMKin palveluista toimii vasta opinto-oikeusajan alettua (esim. opintojaksoille ilmoittautuminen).

5. Lue tutkintokohtaiset ohjeet

Tutkintokohtaisista ohjeista löydät muun muassa opintojen aloituspäivämäärän sekä orientoivien päivien ohjelman. Täältä löytyy aloitusinfoa myös siirtohaun ja avoimen AMKin väylän haun kautta valituille.

Tutkintokohtaiset ohjeet löydät skrollaamalla/vierittämällä sivua alaspäin.

6. Orientoidu opintoihin
Tutustu jo etukäteen mitä ja miten TAMKissa opiskellaan sekä opiskelijoille tarjottaviin erilaisiin palveluihin: Orientaatio opintoihin (opinto-opas).
7. Liity opiskelijakunta Tamkon jäseneksi - saat opiskelijakortin ja lukuisia etuja

Tamko - sinun opiskelijakuntasi.

Opiskelijakunnan ensisijainen tehtävä on toimia jäsentensä eli opiskelijoiden edunvalvojana ja varmistaa, että opiskelijoiden ääni kuuluu. Tamkon jäsenenä saat opiskelijakortin, joka on varmastikin jäsenyyden tärkein symboli. Kortilla saat käsiisi muun muassa valtakunnalliset edut julkisissa liikennevälineissä sekä Kelan ateriatuetun ruokailun opiskelijaravintoloissa.

Opiskelijakunta ja sen alaiset kerhot järjestävät jäsenilleen vapaa-ajan toimintaa liikunnan iloista iltarientoihin kulttuuria ja yhteiskunnallista toimintaa unohtamatta.

Tuutorointi on yksi Tamkon toiminnan näkyvimmistä osista. Kaikki TAMKin opiskelijatuutorit ovat opiskelijakunnan kouluttamia.

Tästä pääset oppaaseen, josta löydät eväät onnistuneeseen opintojen aloitukseen meillä TAMKissa.

Helpoiten liityt jäseneksi sähköisesti osoitteessa www.tamko.fi.

Liityttyäsi Tamkon jäseneksi, pystyt parin päivän päästä lataamaan itsellesi PIVO-mobiiliopiskelijakortin PIVO-sovelluksessa. Mobiiliopiskelijakortin käyttöönotossa tarvitset TAMKin käyttäjätunnukset. Sovelluksen saat sovelluskaupastasi (Google Play tai AppStore).

Tervetuloa joukkoon - meitä on jo yli 7000!

Hyödyllistä tietoa

Tutkintokohtaiset ohjeet

Tutustu tutkintokohtaisiin ohjeisiin ja toimi sivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti. Opintojen aloituspäivämäärä on kerrottu oman tutkintosi kohdalla.

AMK-tutkinnot

YAMK-tutkinnot

Avoimen AMKin väylän kautta tai siirtohaussa hakeneet