Monialaisuus ja monimuotoisuus ovat TAMKin ominaispiirteitä. Koulutuksessa ja kehittämishankkeissa eri alojen osaamisia yhdistellään luovasti ja rohkeasti.

Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista.

AMK-laki määrittelee ammattikorkeakoulun päätehtäväksi tarjota korkeakouluopetusta työelämän ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Lisäksi ammattikorkeakoulun pitää harjoittaa aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus‐ ja kehitystyötä sekä taiteellista toimintaa.

TAMK keskittyy toiminnoissaan hyvinvoinnin ja terveyden, talouden ja tuotannon sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen.