Osaamisemme

Teknologiateollisuus ja metsätalous ovat Suomen talouden selkärankoja, ja yksikkömme tuottaa osaajia tuohon tarpeeseen. Yksikön koulutukset ovat konetekniikka, ajoneuvotekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka sekä metsätalous.

Tekniikan koulutusten yhdistävä tekijä ovat älykkäät koneet ja järjestelmät. Ne sisältävät vaativaa mekaniikkaa, energia- ja automaatioratkaisuja sekä tietotekniikkaa. Moderni digitalisaatio (teollinen internet, Internet of Things) ja palvelujen digitalisoituminen ovat vahvasti osana opetusta.

Metsätalousinsinöörin opinnoissa painottuvat puunhankinta ja työkoneet, ja opetuksessa on jo vuosia hyödynnetty metsäkonesimulaattoria. Myös paikkatieto-osaaminen on vahvuuksiamme.

Teollisuusteknologian opiskelija voi erikoistua tuotekehitykseen, koneautomaatioon, tuotantotekniikkaan, älykkäisiin koneisiin, korjaamotekniikkaan, työkonetekniikkaan, sähkövoimatekniikkaan, automaatiotekniikkaan, ohjelmistotekniikkaan, sulautettuihin järjestelmiin, tietoliikennetekniikkaan ja metsätalouteen. Myös tuotantotalous, projektinhallinta ja teknologiaosaamisen johtaminen ovat osaamisaluettamme. Lentokonetekniikkaan erikoistuminen hoidetaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

Yksikkömme vastaa myös insinöörikoulutuksen fysiikan opetuksesta, jossa vahvuuksiamme ovat verkkopedagogiikka, laboratoriotyöt ja demonstraatiot. Opettajakunnassa on lukuisia tohtoreita.

Koulutustarjontamme

Työelämäyhteistyö

Ammattikorkeakoulu on vahva väylä työelämään. Opiskeluun liittyy pakollinen harjoittelu, ja myös opinnäytetyöt tehdään pääosin yrityksiin. Niiden lisäksi teemme työelämäprojekteja, ja otamme mielellämme vastaan kehitystehtäviä joko opiskelijatyönä, henkilökunnan työnä tai niiden yhdistelmänä tehtäväksi.

Laboratoriomme palveluineen ovat yritysten käytettävissä muun muassa tuotekehityksen eri vaiheissa olevien protojen valmistuksessa ja suunnittelussa. Käytössämme on monipuolisia laitteistoja ja järjestämme myös eri teknologiateemoihin liittyvää koulutusta.

Toimimme yhteistyössä Pirkanmaan muiden oppilaitosten kanssa.

Järjestämme mielellämme täydennyskoulutuksia asiakkaan toiveiden mukaan, myös englanniksi.

Ota yhteyttä

Hannu Kivilinna
Johtaja, Teollisuusteknologia
Teollisuusteknologia
+358 500 981118
hannu.kivilinna@tamk.fi