TAMKjournal-verkkolehti

TAMKjournal nostaa esiin Tampereen ammattikorkeakoulun toimintaa ja osaamista. Keskeisimmät teemat ovat TAMKin osaamisalueisiin liittyvä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, opetus sekä muu TAMKin kehittäminen. Julkaisuissa pyritään korkeaan laatuun ja yhteiskunnalliseen hyödynnettävyyteen.

TAMKjournalin kirjoittajia ovat TAMKin henkilökunta, opiskelijat ja erilaisten kehittämishankkeiden sekä -projektien yhteistyökumppanit.