Taiteen, musiikin ja median yksikkö kouluttaa median, musiikin, taiteen ja tietojenkäsittelyn opiskelijoita. Yksikössä annetaan sekä alempia että ylempiä korkeakoulututkintoja. Yksikkö toimii aktiivisessa työelämäyhteydessä ja toteuttaa laajaa TKI- ja palvelutoimintaa. Tutkintojen laajuus on 210 ja 240 opintopistettä tutkinnosta riippuen ja ylemmissä tutkinnoissa 60 tai 90 opintopistettä. Yksikössä opiskelee noin 1200 opiskelijaa kolmella kampuksella Tampereella; Pääkampuksella, Musiikkiakatemiassa ja Mediapoliksessa.

Tutkinnot

Ylemmät AMK-tutkinnot:

 • Medianomi (ylempi AMK)
 • Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
 • Tradenomi (ylempi AMK)
 • Master of Culture and Arts

AMK-tutkinnot:

 • Kuvataiteilija (AMK)
 • Medianomi (AMK)
 • Muusikko (AMK)
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Tradenomi (AMK)
 • Bachelor of Culture and Arts

Koulutukset

Media-alan koulutus (elokuva ja televisio)

 • kuvaaminen (liikkuvan kuvan ja kuvavalon osaaminen)
 • leikkaaminen (sisältöjen editointi, efektoinnit)
 • äänisuunnittelu (äänittäminen, äänen jälkikäsittely kaikkiin medioihin ja tapahtumiin)
 • tuottaminen (projektinhallinta media-alalla, alan businessosaaminen)
 • käsikirjoittaminen (tarinankerronta kaikissa muodoissaan)

Degree Programme in Media and Arts

 • Interactive Media (käyttöliittymäsuunnittelu, visuaalinen suunnittelu, animaatio, projektinhallinta, ohjelmointi, pelituotanto)
 • Music Production (kaupallisen musiikin tuotanto)
 • Fine Art (taide)

Kuvataiteen koulutus (ei uusia opiskelijoita 2013 jälkeen)

 • valokuvaus (still-kuvaus ja taide-elokuvakerronta)
 • yhteisötaide, paikkasidonnainen taide (esim. julkisten tilojen teokset, performanssit, tapahtumat)

Musiikin koulutus
Musiikkipedagogi (AMK) ja Muusikko (AMK)

 • soittaminen ja laulaminen
 • yhteismusisointi
 • kuoron- ja orkesterinjohto
 • säveltäminen
 • musiikin teoria, historia ja teknologia
 • musiikkipedagogiikka
 • musiikkiteatteri (Triple Threat Performer)

Tietojenkäsittelyn koulutus

 • Game Production
 • Ohjelmistotuotanto
 • Web-palvelut
 • Proakatemia

Mediatuottamisen koulutus (ylempi AMK)

Musiikin koulutus (ylempi AMK)

Degree Programme in Screenwriting (Master)

Tietojärjestelmäosaamisen koulutus (ylempi AMK)

Ota yhteyttä

Kai Salonen
Johtaja, Taide, musiikki ja media
Taide, musiikki ja media
+358 50 356 2842
kai.salonen@tamk.fi