Visio 2020

TAMK - Parasta ammatillista korkeakoulutusta Suomesta maailmalle

TAMK - The best professional higher education that Finland offers to the world

Toiminta-ajatus

Teemme työtä opiskelijoiden ja työelämän parhaaksi.

 • Työelämäkorkeakouluna varmistamme opiskelijoillemme parhaat oppimismahdollisuudet ja osallistumme alueen työelämää kehittävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Arvot

 • yhteisöllisyys
 • yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen
 • kestävä kehitys
 • osaamisen ja yrittämisen arvostaminen.

Kriittiset menestystekijät

Kriittiset menestystekijät

 • Tulevaisuuden osaaminen ja elinikäisen oppimisen varmistaminen
 • Aktiivinen rahoituspohjan vahvistaminen
 • Menestyvät painoalat osaamisen keihäänkärkinä
 • Kansainvälisyys toimintaan sisäänrakennettuna.

Osaamisen kärjet nousevat valitsemiltamme viideltä painoalalta, joilla on tiivis yhteistyö alan työelämän kanssa:

 • Energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö
 • Kehittyvä pedagoginen osaaminen
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit
 • Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta
 • Älykkäät koneet ja laitteet.

.

Profiili

TAMK profiloituu monialaisena ja kansainvälisenä ammattikorkeakouluna, joka keskittyy toiminnoissaan terveyden ja hyvinvoinnin, talouden ja tekniikan sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen.

 

Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 12.2.2016 (pdf)