Siirtohaku

Siirtohaku on tarkoitettu suomalaisessa korkeakoulussa opiskelevalle opiskelijalle, joka haluaa vaihtaa voimassa olevan opiskeluoikeutensa

  • saman tai läheisen alan opintoihin toiseen korkeakouluun tai
  • saman alan tai läheisen alan opintoihin omassa korkeakoulussa. Saman alan opintoihin haetaan siirtoa, jos opinnot johtavat eri tutkintoon.

Voit hakea siirto-opiskelijana TAMKiin, jos sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus ja riittävä määrä opintoja käytettyyn opiskeluaikaan nähden. Sinulle tulee olla kertynyt opintosuorituksia nykyisessä korkeakoulussasi ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen vähintään 45 opintopistettä. Poikkeavat vaatimukset mainitaan hakukohteen valintaperusteissa.

Siirto-opiskelijana opiskeluoikeusaikasi määrittyy uuden tutkinnon mukaan. Tutkinnon tavoitteellisesta opiskeluajasta vähennetään se aika, jonka olet jo käyttänyt aloittamasi tutkinnon suorittamiseen. Myös käyttämäsi läsnä- ja poissaolokaudet siirtyvät opiskeluoikeuden myötä.

Voit hakea siirtoa syys- tai kevätlukukauden alusta alkaen. Joihinkin koulutuksiin voi hakea siirtoa vain syyslukukauden alusta.

Hakuaika, syksy 2018

Syksyn siirtohaku on 1. - 15.10.2018. Haku päättyy 15.10. kello 15.00.
Opiskelijavalinta julkaistaan viimeistään 14.12.
Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan 31.12. kello 15.00 mennessä.
Opinnot alkavat tammikuussa 2019, kevätlukukauden alusta.

Hakuaika, kevät 2019

Kevään siirtohaku on 2. - 16.5.2019. Haku päättyy 16.5. kello 15.00.
Opiskelijavalinta julkaistaan viimeistään 28.6.
Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan 31.7. kello 15.00 mennessä.
Opinnot alkavat elokuussa 2019, syyslukukauden alusta.

Vuoden 2019 siirtohaun ohjeet löydät uusilta Tampereen korkeakouluyhteisön verkkosivuilta. Kevään 2019 siirtohaussa olevat hakukohteet julkaistaan keväällä 2019 osoitteessa tuni.fi.

Hakuohje

Siirtohaku, TAMK, syksy 2018

Kun haet siirtoa, täytä sähköinen hakulomake Opintopolku.fi-palvelussa.

Syksyn siirtohaun hakukohteet löydät sivun alalaidasta.

Hakemuksen liitteet

Kun haet siirtohaussa, sinun tulee ladata sähköiselle hakemuksellesi seuraavat liitteet nykyisen korkeakoulusi varmentamina:

  • ajan tasalla oleva opintosuoritusote
  • opiskelutodistus, josta käy ilmi käyttämäsi läsnä- ja poissaolokaudet
  • selvitys vielä tulossa olevista suorituksista.

Jos tulet valituksi siirtohaun kautta, tulee sinun toimittaa lopullinen ajantasainen opintosuoritusotteesi syksyn siirtohaussa 15.1.2019 kello 15.00 mennessä. Toimita lopullinen opintosuoritusote sekä suomen- että englanninkielisenä.

Lähetä lopulliset opintosuoritusotteet joko sähköpostitse osoitteeseen liitteet(at)tamk.fi tai kirjeitse osoitteella:

Tampereen ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Kuntokatu 3
33520 TAMPERE

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes toimittamasi liitteet on tarkistettu.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaan vaikuttavat opintojen soveltuvuus TAMKin opetussuunnitelmaan, opintomenestys ja
mahdollinen haastattelu. Opiskelijavalintaan voivat vaikuttaa myös hakijan esittämät perustelut siirron tarpeelle.

Hakijalla tulee olla riittävä kielitaito opetuskielessä. Kulttuurialalla siirtohakijan on annettava substanssiosaamisen näyttö.

Siirron saamisen edellytyksenä on, että koulutuksen vuosikurssilla/opiskelijaryhmässä on vapaita
opiskelupaikkoja.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Sinun tulee aina ensin olla yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin. Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta.

Osoita oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle ja toimita se kirjaamoon sähköpostitse osoitteella tamk(at)tamk.fi tai postitse osoitteella Tampereen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, Kuntokatu 3, 33520 Tampere.

Koulutuskohtaiset valintaperusteet ja hakuohjeet

Tutustu alakohtaisiin valintaperusteisiin ja hakuohjeisiin osoitteessa Opintopolku.fi.

Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä löydät koulutuskohtaiset valintaperusteet ja hakuohjeet.

Alla syksyn 2018 siirtohaun hakukohteet koulutusaloittain.