TAMKin sidosryhmät

TAMKin sisäisen sidosryhmän muodostaa työyhteisö, johon kuuluvat henkilöstö ja opiskelijat. Ulkoiset sidosryhmät muodostuvat mm. työ- ja elinkeinoelämän edustajista, koulutus- ja tutkimuskumppaneista sekä rahoittaja- ja tukiorganisaatioista.

Sidosryhmät on yksityiskohtaisemmin määritelty TAMKin sidosryhmäanalyysissa. Analyysi sisältää TAMKin keskeiset sidosryhmät, TAMKin ja sidosryhmien odotukset sidosryhmäyhteistyölle, TAMKin pääasialliset toimenpiteet ja toiminnan arviointitavat.

Yhteistyö

Sidosryhmäyhteistyön muodot ovat moninaiset, kuten esimerkiksi

Sidosryhmäyhteistyötä tapahtuu TAMKin johtotasolla, koulutusyksiköissä ja henkilökohtaisesti.

Tutustu myös

Laatu ja tulokset
TAMKin tarjoamat palvelut yrityksille ja yhteisöille
TAMKin strategia