Sairaanhoitajakoulutus

Ajatuksissa ihmisläheinen ammatti? Sairaanhoitaja ennaltaehkäisee sairauksia ja hoitaa sairastuneita. Sairaanhoitajana toimit terveydenhuollon ammattilaisena ja osaat ehkäistä ja hoitaa sairauksia.

Tutkinto: Sairaanhoitaja (AMK)

Päivätoteutus

210 op (3,5 v)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tampere, Pääkampus

80 aloituspaikkaa

Syksyn yhteishaku 5. - 19.9.2018

Alkaa: Tammikuu 2019

Hakukohde: Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus


Tavoite

Kiinnostaako sinua sairaanhoito akuuteissa tilanteissa tai oletko elementissäsi ihmisten auttajana? Onko lastensairaanhoito lähellä sydäntäsi tai oletko kiinnostunut mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä? Näetkö itsesi osana leikkaustiimiä tai sisätauti-kirurgista tiimiä vai haluatko hyödyntää uusinta teknologiaa hoitaessasi ihmisiä etänä ja kotona? TAMKin monipuolisessa sairaanhoitajakoulutuksessa voit yhdistää teknologiaa ja sairaanhoitoa uusimpaan tietoon perustuen. 

TAMKin sairaanhoitajakoulutuksessa voit viimeisenä opiskeluvuotenasi suunnata uraasi ja syventää osaamistasi valitsemallasi hoitotyön alueella 30 op verran. Sairaanhoitajakoulutuksessa hankit valmiuksia toimia itsenäisesti sairaanhoitajana sekä hoitotyön asiantuntijana ja kehittäjänä moniammatillisessa tiimissä.    

Sairaanhoitajakoulutuksessa yhdistyvät sekä kädentaidot että vahva teoreettinen osaaminen. Sairaanhoitajana sinulla tulee olla hyvä terveys ja toimintakyky, jotta pystyt auttamaan toisia. Suunnittelet, toteutat ja arvioit potilaan hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Ohjaat ja neuvot potilaita sekä toimit usein oman tiimisi johtajana. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.

Lisätietoa opetuskielestä

Tutkinnon opetuskieli on suomi. Opinnoissa on englanninkielisiä osuuksia.

 

Koulutuksen sisältö

Alkuvaiheen opintojen jälkeen osaat sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Osaat noudattaa terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Olet harjaantunut tarkkailemaan ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistat, millaista hoitoa potilas tarvitsee. Ammattitaitoosi sisältyy myös, että osaat käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön menetelmiä ja osaat toteuttaa lääkehoitoa ja hallitset lääkelaskut. Osaat myös ottaa huomioon erilaiset kulttuurit ja kansainvälisyyden hoitotyössä. Ensiavun antaminen hätätilanteissa kuuluu jo taitoihisi.

Keskivaiheen opintojen aikana kehität kliinistä osaamistasi hoitotyön eri alueilla. Osaat määrittää, millaista hoitotyötä eri-ikäiset asiakkaat tarvitsevat. Osaat myös suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Käytät eri tieteenalojen tietoa oman toimintasi perustana. Ohjaat ja tuet asiakasta omahoidossa luontevasti.

Työskentely moniammatillisessa yhteistyössä sujuu sinulta asiakkaan edun mukaisesti. Osaat arvioida kriittisesti omaa toimintaasi.

Loppuvaiheen opintojen aikana osaamisesi syvenee. Osaamistasi tukemaan valitset vaihtoehtoisista ammattiopinnoista sinua kiinnostavan kokonaisuuden (ks. Opintojen rakenne).

Osaat tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Sinulta luonnistuu eri-ikäisten asiakkaiden hoitaminen omalla hoitotyön erityisalallasi. Huomioit myös asiakkaan perheen luontevasti osana hoitotyötä.

Osaat toimia omahoitajana asiakkaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Osaat kehittää hoitotyötä sekä omaa toimintaasi.

Koulutuksen aikana opiskelet yhdessä Tampereen yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kanssa teoreettisissa ja/tai  käytännöllisissä opinnoissa. Opintojen aikana harjoittelet moniammatillista yhteistyötä muun muassa fysioterapia-, röntgenhoitaja- ja bioanalyytikko-opiskelijoiden kanssa.

Osa opetuksesta toteutuu Tampereen taitokeskuksessa, joka on Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteinen kliinisten taitojen harjoittelutila. Lisäksi pääset tutustumaan, kuinka sosiaalista Pepper-robottia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalalla.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Sairaanhoitajan tutkinnossa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Opintojen loppuvaiheessa valitset vaihtoehtoiset ammattiopinnot, joissa profiloit ja syvennät osaamistasi. 

 

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen keskimääräinen suoritusaika on noin 3,5 vuotta. Opinnot toteutetaan päiväopintoina erilaisia opetuksen monipuolisia toteutusmuotoja hyödyntäen. 

Koulutus jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: perus- ja ammattiopinnot (90 op), opinnäytetyö (15 op), harjoittelu (75 op) ja vaihtoehtoiset ammattiopinnot (30 op).

Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoilla profiloit omaan osaamistasi yhdellä alla olevista hoitotyön alueista:

  • hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa
  • lasten- ja nuorten hoitotyö
  • mielenterveys- ja päihdehoitotyö
  • perioperatiivinen hoitotyö
  • sisätautikirurginen hoitotyö

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla syvennät osaamistasi valitsemallasi hoitotyön alueella ja yhdessä oman alan työelämän kanssa. Opinnäytetyö tehdään pareittain ja pääsääntöisesti opiskelukielelläsi.

Opinnäytetyösi osoittaa, että

  • osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä
  • osaat toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti opinnäytetyön prosessin kaikissa vaiheissa
  • pystyt kehittämään opinnäytetyöstäsi saamasi palautteen perusteella.

Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. Sen tekeminen sisältää seuraavat vaiheet: orientaatio, suunnittelu, toteutus, raportointi.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi-sivustolla.

Uramahdollisuudet

Sairaanhoitajat työskentelevät erilaisissa hoitotyön asiantuntijatehtävissä, jotka vaativat joko perus- tai erityisosaamista. Työpaikkoja on koko sosiaali- ja terveysalan sektorilla; akuutissa ja pitkäaikaisessa sairaanhoidossa, yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla sekä erilaisissa hankkeissa ja asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voi työskennellä Suomessa ja ulkomailla.

Työpaikka voi olla esimerkiksi sairaalan vuodeosastolla, poliklinikalla tai leikkausosastolla. Yhä useammin se löytyy kotiin vietävien palveluiden tai etänä tarjottavien palveluiden parista tai kotisairaanhoidosta, erilaisista kuntoutus- ja hoitokodeista tai lääkäriasemilta. Näiden lisäksi sairaanhoitajatutkinto mahdollistaa työskentelyn asiantuntija- ja konsulttitehtävissä, vapaaehtoisjärjestöjen palveluksessa tai kansainvälisissä tehtävissä.

Pätevyys

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti valmistuvan opiskelijan hakemuksesta.

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Sairaanhoitajan tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Sairaanhoitajana tulet työskentelemään monikulttuurisissa työympäristöissä. Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus lähteä kansainväliseen vaihtoon viikoksi tai muutamaksi kuukaudeksi tai voit osallistua kansainväliselle intensiiviviikolle kotimaassa tai ulkomailla. 

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet sekä projektit.

Suomalainen sairaanhoitajan tutkinto mahdollistaa työllistymisen Euroopan unionin alueella. Tutkintoa arvostetaan laajasti myös EU:n ulkopuolella.

Yhteistyökumppanit

Sairaanhoitajakoulutuksen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat TAMKin sisällä muut sosiaali- ja terveysalan koulutukset, Tampere 3 yhteistyössä Tampereen yliopiston lääketieteen koulutus sekä hanke- ja harjoitteluyhteistyössä Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen ympäristökunnat. 

Vuoden 2019 alusta TAMK on osa Tampereen korkeakouluyhteisöä, johon lisäksemme kuuluu uusi Tampereen yliopisto. TAMKin opiskelijalle tämä merkitsee mahdollisuutta laajentaa osaamistaan. Voit kerätä opintopisteitä myös yliopistossa tarjolla olevilla kursseilla tai osallistua yhteisiin projekteihin.

Jatko-opintomahdollisuudet

TAMK tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille täydennyskoulutusta sekä koulutusta alan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Alalla on mahdollista suorittaa myös yliopisto-opintoja hoitotieteessä tai terveystieteissä.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Eija Piikkilä, etunimi.sukunimi@tamk.fi, 050 591 5560

Koulutuspäällikkö Susanna Seitsamo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 322 5921

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 23.05.2018

Näin haet syksyn korkeakoulujen yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 5.9. - 19.9.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan keväällä alkavassa tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 29.11.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 11.12.2018 kello 15.00.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.