Osaamisemme

Rakentaminen ja ympäristöteknologia -yksikön osaamisalueita ovat

  • Rakentaminen kokonaisuutena
  • Talotekniikka
  • Biotuote- ja prosessitekniikka
  • Laboratoriotekniikka
  • Energy and Environmental Engineering
  • Matematiikka

Yhdistävinä tekijöinä yksikön koulutuksissa ovat koulutusalojen suunnittelun, tuotannon, tuotteiden ja palvelujen digitalisoituminen ja älykkäiden järjestelmien jatkuva kehittyminen. Tietomallinnus ja erilaiset ilmiöiden similoinnit lisääntyvät päivä päivältä. Mittaaminen, monitorointi, energia-, laatu- ja ympäristöasiat sekä liiketoiminnan ja laadunhallinnan ymmärtäminen ovat tärkeä osa opintoja kaikissa yksikön koulutuksissa.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan sekä rakennusalan työnjohdon koulutuksissa koulutamme laaja-alaisesti osaajia rakentamisen kaikkiin keskeisiin osa-alueisiin. Osaamisemme painopistealueita ovat talonrakennustekniikka, infrarakentaminen, rakennustuotanto sekä kiinteistönpitotekniikka ja korjausrakentaminen. Hyödynnämme nykyaikaista tietoteknistä mallinnusta ja laskentaa opetuksessa. Laboratoriot ovat nykyaikaiset, ja ne tukevat hyvin havainnollista opetusta ja soveltavaa tutkimusta.

Rakennusarkkitehdin koulutuksessa painotamme nykyaikaisen tietoteknisen mallinnuksen osaamista. Opetuksessa on keskeistä, että suunnitteluprojektien kautta kytketään muut opinnot osaksi rakennushankkeen kokonaissuunnittelua. Yhteistyö rakennustekniikan ja talotekniikan koulutusten kanssa on toteutettu käytännöllisesti oppimisprojekteissa.  Hyödynnämme tietomallinnusta suunnittelussa. Kansainvälinen ulottuvuus on luonnollinen osa koulutusta.

Yksikössä on laaja talotekniikan kokonaisosaaminen sekä erityisosaamista sisäilmasto-olosuhteista, energiatehokkuudesta, sähköturvallisuudesta, kiinteistöautomaatiosta ja ohjausjärjestelmistä sekä kiinteistöjen väylätekniikoista. Tulevaisuudessa painopisteenä tulee olemaan nZEB-rakennusten talotekniikka.

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutuksen keskiössä on monipuolinen bio-osaamisen näkökulma. Myös energia-, laatu- ja ympäristöasiat sekä liiketoiminnan ja laadunhallinnan ymmärtäminen ovat tärkeä osa opintoja. Opiskelija saa käytännön työelämävalmiuksia BioHub-Kykylaaksossa ja työelämäprojekteissa. Opinnoista osa toteutetaan englannin kielellä, ja opiskelija voi valita myös kokonaan englanninkielisiä opintokokonaisuuksia.

Laboratoriotekniikan koulutus painottuu laboratoriotekniikkaan eli kemialliseen analytiikkaan, vaativaan laiteanalytiikkaan ja bioteknologiaan. Koulutus tarjoaa laajan yleisosaamisen laadunvalvontaan sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen tehtäviin.

Englanninkielinen Degree Programme in Energy and Environmental Engineering kouluttaa energia- ja ympäristötekniikan osaajia kansainvälisille työmarkkinoille. Koulutuksen keskiössä ovat luonnolliset ja teolliset ekosysteemit, vesien ja jätevesien käsittelytekniikat, ympäristönsuojelu ja -seuranta sekä energiantuotanto yhdistettynä hyvään kemian, fysiikan ja matematiikan osaamiseen. Perinteisten insinööritaitojen lisäksi opiskelijat saavat valmiudet projektinhallintaan, ympäristöjohtamiseen ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin sekä ammattimaiset viestintätaidot.

Koulutustarjontamme

Ota yhteyttä

Timo Parkkinen
Johtaja, Rakentaminen ja ympäristöteknologia
Rakentaminen ja ympäristöteknologia
+358 40 548 0036
timo.parkkinen@tamk.fi