Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus

Onko rakentaminen mielestäsi rock? Rakennustekniikan insinöörinä pääset kiinni rakennustekniikan ja -tuotannon vaihteleviin ja monipuolisiin tehtäviin.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Monimuotototeutus

240 op (4 v)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

30 aloituspaikkaa

Syksyn yhteishaku 5. - 19.9.2018

Alkaa: Tammikuu 2019

Hakukohde: Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, kiinteistönpitotekniikka ja korjausrakentaminen, monimuotototeutus


Tavoite

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutus monimuotototeutuksena on painottunut  kiinteistönpitotekniikkaan ja korjausrakentamiseen. Rakennusteknisten ja matemaattis-luonnontieteellisten opintojen ohella koulutuksessa painotetaan tietoteknisiä taitoja, ympäristön huomioon ottamista sekä valmiutta yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen. Lisäksi opiskellaan alalla tarvittavia johtamis- ja viestintätaitoja.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörinä sinulla on valmiudet toimia rakennustekniikan ja  rakennustuotannon monipuolisissa työtehtävissä. Rakennusinsinöörit työskentelevät muun muassa suunnittelussa, tuotekehityksessä, viennissä, teknisinä isännöitsijöinä, kiinteistöpäälliköinä, rakennustarkastajina sekä rakennustyömailla tuotantotehtävissä. 

Tämä monimuotototeutus  painottuu kiinteistönpitotekniikan monipuolisiin tehtäviin sekä korjausrakentamisen suunnittelun ja toteutukseen.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on suomi. Joissain opintojaksoissa voi olla englanninkielisiä osia.

 

Koulutuksen sisältö

Rakennustekniikan koulutuksen osaamisperustainen opetussuunnitelma antaa sinulle perusvalmiudet rakentamisen eri osa-alueisiin kahden ensimmäisen vuoden aikana. Kahden viimeisen vuoden aikana syvennät tietojasi eri suuntautumispolkujen osaamiskokonaisuuksissa, joissa perehdytään monipuolisesti nykyaikaisen tietotekniikan osaamiseen rakentamisessa.

Kiinteistönpitotekniikka ja korjausrakentaminen -suuntautumispolun osaamisella mahdollistetaan teknis-taloudelliset valmiudet toimia kiinteistöjen ylläpito- ja isännöintitehtävissä sekä korjausrakennushankkeissa. Näihin opintoihin sisältyvät perustiedot talonrakennustekniikasta. 

 

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 240 op ja ne kestävät 4 vuotta. Opiskelu on monimuotototeutuksen mukainen.

Opinnot jakaantuvat seuraavasti:

  • koulutusalan yhteiset opinnot 47 op
  • rakennus- ja yhdyskuntatekniikan yhteiset opinnot 53 op
  • kiinteistönpitotekniikan ja korjausrakentamisen  syventävät opinnot 54 op
  • yhteisten rakennusalan muiden opintopolkujen opinnot 26 op
  • harjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 15 op
  • vapaasti valittavat opinnot 15 op

Opinnäytetyö

Neljäntenä opiskeluvuonna teet työelämälähtöisen opinnäytetyön. Opinnäytetyön avulla osoitat, kuinka osaat soveltaa tietoja ja taitoja rakennus- ja yhdyskuntatekniikan alaan liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön teossa hyödynnät tiedonhankkimistaitojasi, oman työsi raportointiosaamista ja tavoitteellista työskentelytaitoa.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus antaa laajan kehittymismahdollisuuden ammatillisella uralla. Koulutus mahdollistaa teoriaopetuksen osalta merkittävässä määrin pätevyysvaatimuksien saavuttamisen. Työkokemuksen kartuttua rakennusalalla sinulla on mahdollisuus hakeutua päällikkö- ja johtotehtäviin. 

 

 

Pätevyys

Rakennusalan työtehtäviin liittyy useita vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Koulutus on suunniteltu vastaamaan alan suunnittelija- ja vastuuhenkilöiden keskeisiä koulutus- ja tutkintovaatimuksia.

Pätevyysvaatimuksia on rakennusalalla poikkeuksellisen paljon. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen sisältö on laadittu vastaamaan rakennusalan insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneelta vaadittuja koulutusvaatimuksia. 

Kansainvälistyminen

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa päin maailmaa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

 

Yhteistyökumppanit

Koulutus on suunniteltu laajassa ja pitkäaikaisessa yhteistyössä alan järjestöjen, rakennusalan yritysten ja viranomaistahojen kanssa. TAMKin rakennustekniikan kouluttajilla on monipuolista toimintaa alan erilaisissa kehitys- ja yhteistyöryhmissä. Rakennus- ja kiinteistöalan neuvottelukunta ohjaa asiantuntijaelimenä alan opintojen suunnittelua ja toteuttamista.

Vuoden 2019 alusta TAMK on osa Tampereen korkeakouluyhteisöä, johon lisäksemme kuuluu uusi Tampereen yliopisto. TAMKin opiskelijalle tämä merkitsee mahdollisuutta laajentaa osaamistaan. Voit kerätä opintopisteitä myös yliopistossa tarjolla olevilla kursseilla tai osallistua yhteisiin projekteihin. 

Lisäksi opetussuunnitelmassa on osaamistavoitteiltaan samansisältöisiä  opintojaksoja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kanssa kanssa, joka osaltaan mahdollistaa alan parhaan oppimisympäristön, asiantuntevat opetusresurssit  ja joustavan  tutkintojen hyväksiluvun  jatko-opiskelun kannalta.  

Tutkimukselliset painopisteet

Rakennustekniikan koulutuksessa tehdään tutkimusprojekteja ja opinnäytetöitä, jotka liittyvät monipuolisesti useaan TAMKin strategiseen painopistealueeseen; erityisesti kiinteistöjen ympäristövaikutukset -painopistealueeseen.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit jatkaa opintojasi ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, kun sinulle on kertynyt tutkinnon jälkeen vähintään kolme vuotta alan työkokemusta. Myös teknillisten yliopistojen rakennustekniikan opinnot ovat mahdollisia joustavasti, koska opintotarjonta  on sovitettu yhteen Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan koulutuksen kanssa Tampere3-yhteistyössä.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuspäällikkö  Jouko Lähteenmäki, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 520 0731

Opinto-ohjaaja Petri Murtomaa, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 570 2289

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 23.05.2018

Näin haet syksyn korkeakoulujen yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 5.9. - 19.9.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan keväällä alkavassa tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 29.11.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 11.12.2018 kello 15.00.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.