Projektien järjestämä koulutus

Osa tutkimus- ja kehitysprojekteistamme järjestää täydennyskoulutusta sekä yksityisille toimijoille että organisaatioille. Projekteissa kehitetään uusia, laaja-alaisia ratkaisuja alueellisiin ja valtakunnallisiin tarpeisiin.

TKI-projektimme ovat monialaisia ja laajoja kehittämishankkeita, joita toteutamme yhdessä muiden korkeakoulujen, yritysten, julkisorganisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

ProDigiOUs

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kaksivuotinen ProDigiOUs -hanke kouluttaa pirkanmaalaisia rakennus- ja kiinteistöalan pk-yrityksiä hyödyntämään 3D-mittausmenetelmiä ja tietomallinnusta korjausrakentamisessa.

Hanke lisää rakennusalan pk-yritysten henkilöstön osaamista laserkeilauksesta, digitaalisen 3D-lähtöaineiston hankkimisesta ja sen hyödyntämisestä korjausrakentamisen tietomallinnuksessa.

Hankkeen päätavoitteena on luoda laaja- ja monialainen 3D-mittausmenetelmien ja tietomallintamisen osaamiskeskittymä ja seudullinen yhteistyöverkosto. Tätä kautta synnytetään uusia palveluja ja yritystoimintaa. prodigious.tamk.fi
 

Koulutukset

Uutta avointa energiaa

Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoima Uutta avointa energiaa -hanke (ESR) tuottaa kaksi energia- ja rakennusalan avointa verkkokurssia (MOOCia) energia- ja rakennusalan ammattilaisille. Koulutusten aiheina ovat Kestävät energiaratkaisut ja Lähes 0-energiarakentaminen.

Kolmivuotisessa Uutta avointa energiaa -hankkeessa kehitetään uudentyyppinen, ketterä täydennyskoulutusmuoto AgileAMK-malli, jossa tutkintokoulutuksen osia jalostetaan ja täydennetään tarjottavaksi avoimesti kaikille opiskeltavaksi.

Koulutukset

Pedagoginen täydennyskoulutus

Tutustu myös projektien järjestämään pedagogiseen täydennyskoulutukseen.

Lue lisää