Järjestämme osaamisen kehittämiseen tähtäävää pedagogista täydennyskoulutusta erilaisille organisaatioille. Koulutukset suunnitellaan yhteistyössä tilaajan kanssa.

Asiakkainamme on ammattikorkeakouluja, ammatillisten oppilaitoksia sekä muita organisaatioita. Painoalojamme ovat ammattiopetus ja korkeakouluopetus, ammatillinen erityisopetus, mentorointi ja ohjaus sekä oppimisympäristö- ja verkosto-osaaminen.

Olemme toteuttaneet koulutuksia muun muassa seuraavista teemoista:

  • Moninaisuus työyhteisössä ja oppimisessa
  • Opetuksen tukeminen ja yksilöllistäminen
  • Tutkiva oppiminen
  • Pedagoginen johtajuus
  • Voimauttavat opetusmenetelmät
  • Virtuaaliset oppimisympäristöt ja sosiaalinen media
  • Oppimisen ohjaaminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen
  • Mentorointi

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:

TAMK EDU
Täydennyskoulutus ja palvelut
TAMKEDU@tamk.fi

Hanna Ilola
Johtaja, Ammatillinen opettajankoulutus
Ammatillinen opettajankoulutus
+358 400 263675
hanna.ilola@tamk.fi

Kristiina Lilja
Asiakkuuspäällikkö
Täydennyskoulutus ja palvelut TAMK EDU
+358 50 373 2966
kristiina.lilja@tamk.fi