Mitkä ovat yrityksesi henkilöstön vahvuudet ja kehittämistarpeet? Tarjoamme menetelmiä, joiden avulla voit kehittää työyhteisösi tuloksellisuutta ja hyvinvointia.

Thomas-analyysi

Thomas-analyysillä kartoitetaan henkilön vahvuudet ja kehittymistarpeet peilaten niitä organisaation ja yksilön tarpeisiin. Analyysi tuo uusia näkökulmia muun muassa johtamiseen, muutoksen hallintaan, tiimien rakentamiseen sekä tuloksekkaan vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Thomas-analyysi antaa arvokasta tietoa ihmisten käyttäytymisestä erilaisissa olosuhteissa, esimerkiksi reagoinnissa erilaisiin johtamis- ja muutostilanteisiin. Se auttaa ymmärtämään, millaiset tekijät ohjaavat ihmisten sisäisiä motivaatioita, mikä on heidän kommunikointityylinsä ja luontainen lähestymistapansa vuorovaikutustilanteissa. Analyysin avulla pystytään kartoittamaan henkilön vahvuudet ja kehittymistarpeet peilaten niitä organisaation ja yksilön tarpeisiin.

Thomas-järjestelmä on maailman eniten käytetty työpsykologinen analyysi, joka on käytössä 60 eri kielellä, Suomessa jo yli 500 organisaatiossa. Analyysillä on vahvat teoriaperusteet ja muun muassa Englannin psykologiliiton sertifikaatti sekä Ruotsin psykologiliiton menetelmien luotettavuuden hyväksyntä. Analyysillä on myös selkeät eettiset pelisäännöt ja siihen kuuluu aina muun muassa henkilökohtainen palautekeskustelu. Kyseessä on siis analyysi, ei testi.

Thomas-järjestelmän yleisimmät käyttöalueet

 • Yksilöllinen motivointi
 • Johtamistyylien arviointi ja kehittäminen, erilaisten yksilöiden johtaminen
 • Henkilöstön koulutus
 • Työtehtävien arviointi
 • Koulutus- ja kehityssuunnitelma
 • Kehityskeskustelu: tuloksekas vuorovaikutus
 • Ryhmänmuodostus ja yhteistyön kehittäminen, erilaisuuden haasteet työyhteisöissä
 • Organisaation kehittäminen
 • Rekrytointi: ulkoiset ja sisäiset valinnat
 • Myyntityön kehittäminen
 • Asiakaspalvelun kehittäminen

Monissa yrityksissä ja organisaatioissa on saatu hyviä kokemuksia analyysimenetelmästä. Se on auttanut ihmisten erilaisuuden ymmärtämisessä ja huomioimisessa, henkilövalintojen tekemisessä sekä johtamisen, muutoksen hallinnan, yhteistoiminnan, tiimien rakentamisen ja tuloksekkaan vuorovaikutuksen kehittämisessä.

Thomas-järjestelmän työkalut

Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi (HPA)
Tarkoitus: Henkilön luontaisten käyttäytymispiirteiden selvittäminen
Käyttöalueet: Henkilöresurssien arviointi organisaation kaikilla tasoilla

Henkilökohtaisen Työn Analyysi (HTA)
Tarkoitus: Työssä vaadittavien käyttäytymispiirteiden selvittäminen
Käyttöalueet: Työn vaatimusten ja henkilökohtaisten ominaisuuksien (HPA) yhteensovittaminen

Ryhmäanalyysi (RA)
Tarkoitus: Ryhmän tavoitteellisen toimintatapaprofiilin määrittäminen
Käyttöalueet. Ryhmän muodostaminen ja ryhmän kehittäminen

Lisätietoja

Tutustu Thomas-analyysiin tarkemmin sivulla www.thomasinternational.net.

Yksilöllinen osaamisen arviointi

Tarjoamme yksilöllistä osaamisen arviointia, jossa arvioidaan henkilön opintojen ja työkokemuksen tuottama osaaminen tietyltä aihealueelta. Organisaatiot voivat hyödyntää osaamisarvioita henkilöstön tehtävien uudelleen järjestelyssä.

Osaamisarviossa arvioidaan henkilön opintojen ja työkokemuksen tuottama osaaminen valitulta aihealueelta sekä arvio siitä, minkä tasoisiin tehtäviin hän ao. ammattialalla soveltuu. Arvio tehdään erikseen opintojen ja työkokemuksen tuottamasta osaamisesta. Organisaatiot voivat hyödyntää osaamisarvioita henkilöstön tehtävien uudelleen järjestelyssä.

Eurooppalainen ja kansallinen taso

EU on julkaissut eurooppalaisten tutkintojen yleisen viitekehyksen European Qualification Framework (EQF) ja Suomen opetushallinto on laatinut sitä vastaavan kansallisen tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksen (NQF). TAMK on kehittänyt osaamisen arviointijärjestelmänsä tätä viitekehystä soveltaen.

TAMKin arviointijärjestelmä tuottaa arvioitavalle henkilölle osaamisarvion, jossa hänen osaamisensa rinnastetaan edellä mainittujen viitekehysten tasoihin. Opintojen ja työkokemuksen tuottama osaaminen arvioidaan erikseen.

Osaamisarvion täydentäminen

Henkilöillä on mahdollista täydentää osaamisarvioitaan osaamisen kehittymisen myötä.

TAMK ylläpitää antamistaan osaamisarvioista rekisteriä, josta henkilöillä on mahdollista saada käyttöönsä ajantasainen osaamisarvionsa pdf-dokumenttina.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Jos olet TAMKin kumppani, ota yhteyttä omaan avainasiakashenkilöösi.

Kersti Jääskeläinen
Asiakkuuspäällikkö
Täydennyskoulutus ja palvelut TAMK EDU
+358 50 321 5147
kersti.jaaskelainen@tamk.fi