Maksut

Yksittäisten opintojaksojen opiskelijamaksu on 15 €/ opintopiste. 60 op:n polkuopinnot maksavat 600 €. TAMK on ottanut käyttöön verkkomaksamisen avoimen AMKin opintomaksuissa. Linkki verkkomaksamiseen tulee sähköpostiin. Koulutustarjonnasta löytyvät opintojaksokohtaiset hinnat.

Opiskelun edellytykset

Tutkinto-opiskelijoilla on taustalla lukio- tai ammatillinen koulutus. Tätä ei avoimen AMKin opiskelijoilta vaadita, mutta opinnoissa pärjääminen vaatii työelämässä tai muuten hankittuja vastaavia taitoja.

Ilman aiempaa tutkintoa haasteellisia opintoja voivat olla matematiikan tai kielten opinnot. Suomenkielisissä opinnoissa vaaditaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa ja englanninkielisissä ohjelmissa vastaavasti englannin kielen osaamista.

Tietokoneen käyttötaito on AMK-opinnoissa tärkeää. Näiden lisäksi opiskelu vaatii omatoimisuutta ja aktiivista otetta opiskeluun sekä vastuullista toimintaa ryhmässä muut huomioon ottaen.

Opintojakson työmäärä

Opintoihin tarvitsemaasi aikaa voit arvioida opintojakson kuvauksessa olevan opintopistemäärän perusteella. Yksi opintopiste tarkoittaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojen suunnittelu

Avoimen AMKin opinnot ja niiden kuvaukset löytyvät kohdasta koulutustarjonta. 
TAMKissa tarjottavat muut opinnot löytyvät sähköisestä opinto-oppaasta.

Opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä avoimen AMKin henkilökuntaan. Myös TAMKin opinto-ohjaajat, opettajat ja koulutuspäälliköt ovat käytettävissä koulutusten tarkempiin sisältöihin liittyvissä asioissa.

Opintojen suorittamistavat

Opintojakson suorittamistavan vahvistaa viime kädessä opintojakson opettaja. Suorittamistapoja voivat olla esimerkiksi itsenäisesti tai ryhmässä tehdyt harjoitustyöt, esitelmät, tentti, oppimispäiväkirja tai näiden yhdistelmät.

Tentit

Mikäli opintojakso suoritetaan tenttinä, tapahtuu tenttiminen opettajan ilmoittamana päivänä. Voit uusia hylätyn suorituksen kaksi kertaa ja korottaa hyväksyttyä suoritusta kerran. Jos opettaja määrittää tentin suoritettavaksi yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä, ilmoittaudu siihen pakki.tamk.fi -palvelun Tentit-toiminnon kautta ja varaa paikka tenttiterraariosta. Tarkemmat ohjeet Intrassa. Uusintatenttipäivät löydät opinto-oppaasta.

Arviointi

Opintojaksojen arvioinnissa noudatetaan TAMKin tutkintosääntöä. Numeerinen arviointi tehdään asteikolla 1-5 tai merkinnällä S (=suoritus hyväksytty).

Hyväksiluku

Avoimen AMKin opiskelijoille ei tehdä hyväksilukuja aiempien opintosuoritusten pohjalta.

Todistus

Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta lähetetään kotiosoitteeseen opintosuoritusote. Tulostamme opintosuoritusotteet aina periodin päätyttyä, neljä kertaa vuodessa: tammi-, huhti-, kesä- ja marraskuussa. Jos tarvitset otetta kiireellisesti, laita pyyntö sähköpostilla avoinamk@tamk.fi  Tutkinto-opiskelijat näkevät suorituksensa Pakista.

Lukuvuoden aikataulut

Periodit

TAMKin lukuvuosi on jaettu neljään periodiin. Periodit lukuvuonna 2018-2019 ovat seuraavat:

1. periodi: elokuu-lokakuu
2. periodi: lokakuu-joulukuu
3. periodi: tammikuu-maaliskuu
4. periodi: maaliskuu-heinäkuu

Suurin osa opintojaksoista alkaa elo-syyskuun taitteessa tai tammikuussa, mutta myös toisen ja neljännen periodin alussa alkaa joitakin opintojaksoja. Lähiopetus loppuu viimeistään kesäkuun ensimmäisellä viikolla, pääsääntöisesti jo aikaisemmin.

Usein kysytyt kysymykset

Onko sinulla kysyttävää? Tutustu ensin usein kysyttyihin kysymyksiin!