Työnantaja voi kehittää yritystään opiskelijan tekemän opinnäytetyön kautta. Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka vastaa noin 400 tuntia. Opinnäytetyöt ovat erilaisia käytännön työelämän selvitys-, suunnittelu-, valmistus- ja kehittämistehtäviä.

Opinnäytetyö tehdään aiheesta, joka lähtee työelämän tarpeista ja liittyy opiskelijan opintoihin. Opinnäytetyön aiheen hyväksyy koulutuksesta vastaava opettaja. Työlle nimetään aina ohjaaja TAMKista, joka opastaa opinnäytetyön tekemisessä ja ohjaa sitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaisesti opinnäytetöiden pitäisi olla julkisia heti, kun ne on hyväksytty. Näin varsinaiseen opinnäytetyöhön ei pitäisi sisällyttää liike- tai ammattisalaisuuksia, vaan ne tulisi jättää työn tausta-aineistoon, joka on ainoastaan tekijän ja yrityksen nähtävissä. Tällä menettelyllä pyritään takamaan opiskelijan oikeusturva ja opinnäytteiden objektiivinen ja tasapuolinen arvostelu.

Opinnäytetyöt verkossa

Voit tutustua jo valmistuneiden opinnäytetöihin Theseus-julkaisuarkistossa. Arkistosta löytyvät kaikkien ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt, joita voit etsiä esimerkiksi koulun, tekijän, aiheen tai otsikon perusteella.

 

Tarjoa työ-, harjoittelu- tai opinnäytepaikkaa

Y-makers.fi

Tue toimintaa

Lahjoita TAMKin tukisäätiölle. Säätiö tukee esimerkiksi opinnäytetöiden tekemistä.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Tavoitat meidät parhaiten sähköpostitse. Voit myös lähettää meille soittopyynnön sähköpostilla tai tavoitella meitä henkilökohtaisista numeroistamme.

TAMK Työelämäpalvelut

Laita meille viestiä osoitteeseen:

careerservices.tamk@tuni.fi