OpenLab toimii osana SMACC osaamiskeskittymän laboratorioverkostoa tarjoten mahdollisuudet joustavaan tuotekehitykseen, innovaatiosta toimivaan protoon tai demolaitteeseen.

OpenLab tarjoaa SMACC Lab palveluja seuraavasti:

OpenLab – Prototyping Factory

OpenLab – Smart Systems

OpenLab – Intelligent Machines

OpenLab toimii myös yhteityössä alueellisten koulutusorganisaatioiden kanssa. Yhteityöverkosto koostuu viidestä koulutusorganisaatioista (TAMK, TTY, TaY, Tredu, TAKK).  Verkosto tarjoaa uusimman osaamisen, monipuoliset tilat ja laitteet sekä opiskelijaresurssit.

Koulutusorganisaatiot:

Alueellinen koulutus ja kehitysyhteistyö tarjoaa mm.:

  • Laaja tukiverkosto; laitteet, tilat, osaaminen
  • Tuote- ja järjestelmäkehityspalvelut
  • Automatisointi, IoT ja digitalisaatio
  • Prosessi- ja menetelmäkehityspalvelut
  • Verkostoitumisväylä oppilaitosten ja yritysten välillä
  • Markkinointi- ja rekrytointikanava
  • Laboratoriotestauspalvelut