Osaamisemme

Liiketalouden koulutuksessa opintoja voi suunnata markkinointiin ja myyntiin, taloushallintoon, projektijohtamiseen, yrittäjyyteen, matkailuun ja oikeudelliseen asiantuntijuuteen. Tekemällä oppiminen, osallistuminen projekteihin ja monipuolinen tiimityö kehittävät opiskelijan työelämävalmiuksia.

Palveluliiketoiminnan koulutuksessa opiskelija oppii toteuttamaan kansainvälistä ruokakulttuuria sekä ruoka- ja puhtauspalveluja vieraanvaraisesti ja tuloksellisesti sekä tarkastelemaan toimialan kehittämistarpeita.

Proakatemiassa opitaan yhdessä yrittämällä. Opiskeljat kehittävät yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamistaan kasvattamalla oman tiimiyrityksensä liiketoimintaa. Oppiminen nivoutuu asiakkaille tehtävien projektien ja oman tuotekehityksen ympärille.

International Business -koulutus valmentaa opiskelijat toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä. Valmistuneilla on käytännönläheisen liiketalouden perusosaamisen lisäksi valinnoistaan riippuen valmiudet asiantuntijatehtäviin esimerkiksi markkinoinnin, toimitusketjun hallinnan, taloushallinnon, projektinhallinnan tai matkailun saralla.

Koulutustarjontamme

Työelämäyhteistyö

Proakatemiassa testaamme ja kehitämme käytännössä uuden sukupolven johtamista sekä tiimioppimisen työkaluja. Näitä kokemuksia hyödyntäen toteutamme kumppaneillemme tiimiorganisaatioihin ja johtamiseen liittyvää konsultointia ja osallistavaa valmennusta.

International Business -koulutus etsii jatkuvasti uusia yhteistyöprojekteja, opinnäytetöiden aiheita ja harjoittelupaikkoja erityisesti kansainvälistyvistä PK-sektorin yrityksistä. Vuonna 2014 koulutuksen tutkinto-opiskelijat ovat yli 30 eri maasta ja puhuvat 21 eri kieltä.

Tarjoamme yritysten käyttöön Catering Studion monipuolisia, hyvin varusteltuja keittiö-, ravintola- ja auditoriotiloja monipuolisine palveluineen. Lisäksi toteutamme opiskelijoiden kanssa matkailu- ja ravitsemisalan yrityksille erilaisia asiakkaan tarpeista lähteviä palvelu- ja tuotekehitysprojekteja.

Ota yhteyttä

Ari-Pekka Anttila
Johtaja, Liiketoiminta ja palvelut
Liiketoiminta ja palvelut
+358 500 644267
ari-pekka.anttila@tamk.fi