Lahjoittamalla olet mukana tukemassa ja kehittämässä tulevaisuuden TAMKia.

Lahjoittamalla vaikutat

Lahjoittamalla Tampereen ammattikorkeakoululle olet mukana edistämässä sitä ammatillista korkeakoulutusta, jota suomalainen työelämä tarvitsee ja arvostaa.

TAMK on Suomen suurimpia ja vetovoimaisimpia korkeakouluja. Yli 10 000 opiskelijaa muodostavat elävän ja innovatiivisen ekosysteemin. Sinun tukesi avulla mahdollistamme heille entistä paremman monialaisen koulutuksen ja mahdollisuuden osallistua tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Vuosittain meiltä lähtee lähes 2000 uutta osaajaa luomaan uraansa ja tuomaan toimialoille uusimmat tiedot ja taidot.

Tampere3-yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia – TAMK on mukana yhteisössä tuomassa vahvaa työelämäosaamista tieteellisen tutkimuksen rinnalle.

Kaikki lahjoitukset ovat meille arvokkaita!

Lahjoituksen voi osoittaa korkeakoulun kehittämiseen yleisesti (yleinen lahjoitusrahasto), tai vähintään 10 000 euron yksittäisen lahjoituksen voi kohdentaa myös suoraan jollekin seuraavista koulutusaloistamme:

 • humanistinen ja kasvatusala
 • kulttuuriala
 • yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
 • luonnonvara- ja ympäristöala
 • matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
 • tekniikan ja liikenteen ala

 

Näin lahjoitat

Alle 10 000 euron lahjoitukset tehdään sähköisellä lomakkeella ja siirrytään maksamaan verkkopankissa.

Yli 10 000 euron lahjoituksista täytetään lahjakirja (pdf), joka postitetaan Tampereen ammattikorkeakouluun.

Vähintään 850 euron lahjoitukset verovähennyskelpoisia

Yhteisöjen ja yritysten tekemä 850 - 250 000 euron suuruinen lahjoitus on vähennyskelpoinen verotuksessa (ei koske avoimia yhtiöitä eikä kommandiittiyhtiöitä, Tuloverolaki 57 §). Vähintään 850 euron lahjoituksissa lahjoitettava summa maksetaan Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n pankkitilille yhdessä tai useammassa erässä.

Lahjoitusvähennystä koskevassa 1.1.2016 voimaan tulleessa TVL 98 a §:ssä on kuitenkin erikseen säädetty, että luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voivat vähentää puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen. Edellytyksenä on, että lahjoitus on tehty Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Lahjoitusvähennyksellä pyritään edistämään yliopistojen ja korkeakoulujen yksityistä rahoitusta.

Tampereen ammattikorkeakoulu on velvollinen ilmoittamaan tiedot verottajalle.

Tietoa keräysluvasta
 • Rahankeräysluvan saaja: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (1015428-1)
 • Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
 • Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2018/15, 4.1.2018
 • Keräyksen toimeenpanoaika ja toimeenpanoalue; Lupa on voimassa 04.01.2018 - 31.12.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
 • Kerättävien varojen käyttötarkoitus; Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitetulla ammattikorkeakoululla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi mainitun lain 4 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017 - 2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseen. (24.3.2017/166). Kerätyt varat käytetään ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin. Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää ammattikorkeakoulun pääomittamiseen
 • Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää: Vuosittain, budjetin mukaisesti
 • Käytännön toimeenpanija: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Lahjoittajat

Listalla ovat kaikki ne lahjoittajat, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. 

Lahjoittajalista >

 

Ota yhteyttä

Meihin voit olla yhteydessä lahjoituksiin liittyvissä asioissa:

Markku Lahtinen
Rehtori, toimitusjohtaja
+358 50 524 6525
markku.lahtinen@tamk.fi

Heidi Moksen
Johdon assistentti
+358 40 723 1947
heidi.moksen@tamk.fi

Kysyttävää lahjoituksen maksamisesta?

Ota yhteyttä talouspalveluihin:

 • Talouspäällikkö Merja Saarinen, p. 050 568 5363, merja.saarinen@tamk.fi
 • Laskentasuunnittelija Essi Juola, p. 050 408 9240, essi.juola@tamk.fi

 

Ajankohtaista