Koulutusvastuu

TAMKin toimiluvan mukainen koulutusvastuu kattaa seitsemän koulutusalaa (kulttuuriala, liiketalous, tekniikka, luonnonvara-ala, sosiaali- ja terveysala, matkailu- ja ravitsemisala, humanistinen ala), 17 AMK-tutkintonimikettä ja 15 ylempää AMK-tutkintonimikettä.

Ammattikorkeakoulututkinnot

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

 • medianomi (AMK)
 • muusikko (AMK)
 • musiikkipedagogi (AMK)

 Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

 • tradenomi (AMK) - liiketalous, tietojenkäsittely

 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

 • insinööri (AMK) - energia- ja ympäristötekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, konetekniikka, prosessi- ja materiaalitekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka
 • rakennusmestari (AMK)
 • rakennusarkkitehti (AMK)

Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

 • metsätalousinsinööri (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

 • bioanalyytikko (AMK)
 • ensihoitaja (AMK)
 • fysioterapeutti (AMK)
 • kätilö (AMK)
 • röntgenhoitaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK)

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

 • restonomi (AMK)

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

 • medianomi (ylempi AMK)
 • muusikko (ylempi AMK)
 • musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

 • tradenomi (ylempi AMK)

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

 • insinööri (ylempi AMK)

Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

 • metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

 • bioanalyytikko (ylempi AMK)
 • ensihoitaja (ylempi AMK)
 • fysioterapeutti (ylempi AMK)
 • kätilö (ylempi AMK)
 • röntgenhoitaja (ylempi AMK)
 • sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • sosionomi (ylempi AMK)
 • terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

 • restonomi (ylempi AMK)

Koulutusyksiköt

Monta tapaa opiskella

TAMKin koulutustarjonta on monipuolista ja laaja-alaista. Erilaisiin osaamistarpeisin ja elämäntilanteisiin löytyy useita vaihtoehtoja.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa voit opiskella joko kokopäiväisesti tai työn ohessa. AMK-tutkinto on ammatillinen, työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää keskimäärin neljä vuotta. Ylempi AMK-tutkinto on lyhyempi, ja se suoritetaan tyypillisesti työn ohessa.

Erikoistumiskoulutuksilla voit kehittää osaamistasi työn ohessa. Opinnot on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille, jo työelämässä toimiville henkilöille. Lue lisää >

Avoin ammattikorkeakoulu on nimensä mukaisesti avoin kaikille. Voit kehittää osaamistasi monimuoto-opetuksessa. Samalla saat tuntumaa AMK-opintoihin ennen tutkinto-opiskelijaksi hakemista. Lue lisää >

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (TAOK) voit opiskella ammatilliseksi opettajaksi, erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi. Tarjolla on myös näyttötutkintomestarikoulutusta sekä muuta opettajuuteen liittyvää täydennyskoulutusta. Lue lisää >

Muu täydentävä koulutus tarjoaa useita vaihtoehtoja päivittää aiemmin hankittua osaamista: vaihtoehtoja on lyhyistä teemakursseista pidempiin MBA-ohjelmiin. Lue lisää >

Summer School - kesäkoulu - on uutta englanninkielistä tarjontaa yhteistyössä tamperelaisten yliopistojen kanssa. Lue lisää englanninkielisiltä sivuiltamme >