Konetekniikan koulutus

Konetekniikan insinöörin erityisosaamista ovat koneenrakennuksen tuotteiden suunnittelu ja tuotannon johtaminen.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Monimuotototeutus

240 op (4 v)

Tekniikan ja liikenteen ala

Sastamala

35 aloituspaikkaa

Syksyn yhteishaku 5. - 19.9.2018

Alkaa: Tammikuu 2019

Hakukohde: Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus, Sastamala


Tavoite

Konetekniikan insinöörin erityisosaamista ovat koneenrakennuksen tuotteiden suunnittelu ja tuotannon johtaminen. Koulutus tähtää konetekniikan kansainväliseen osaamiseen, sillä teknologiateollisuuden markkinat ovat globaalit. TAMKin vaikutusalueella Pirkanmaalla toimii useita alan yrityksiä, joiden tuotanto on erikoistunut muun muassa liikkuviin työkoneisiin ja konetekniikkaan.

Koulutus toteutetaan Sastamalan ja Luoteis-Pirkanmaan alueella; Parkano-Kihniö-Ikaalinen-Hämeenkyrö.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on pääosin suomi. Koulutuksessa on tarjolla on myös jonkin verran englanninkielisiä opintojaksoja.

 

Koulutuksen sisältö

Opiskelijat suorittavat insinööri (AMK) tutkinnon konetekniikan koulutuksen ohjelmasta. Tutkinto sisältää konetekniikan perusopintojen lisäksi tuotekehityksen, koneautomaation, tuotantotekniikan ja tuotantotalouden opintoja. Tutkinto vastaa mekaniikkasuunnittelijoiden kasvavaan tarpeeseen.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), jonka kautta on mahdollisuus painottaa tutkintoaan yksilöllisesti.

Opinnot sisältävät vähintään 15 op työelämälähtöisiä projektiopintoja ja projektit pyritään hakemaan alueen yrityksistä.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Opintojen aikana voit suunnata opintojasi valitsemaasi erityisosaamiseen. Toteutettavista suuntautumispoluista päätetään kunakin lukuvuotena erikseen opiskelijoiden mielenkiinnon ja käytettävien resurssien perusteella.

 

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää 3 vuotta. Opintojaksot muodostavat 1–2 periodia kestäviä opintokokonaisuuksia. Osaaminen muodostuu opintojen aikana perus- ja ammattiopinnoista (180 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op).

Monimuotototeutuksessa voit opiskella työn ohessa. Tutkinnon edellyttämät opinnot tarjotaan vuosien 2019–2021 aikana. Opiskelu on monimuoto-opiskelua sisältäen noin 5–6 lähipäivää kuukaudessa. Opinnoissa tullaan hyödyntämään mahdollisimman paljon verkko-opintoja, jolloin etäopiskelu on mahdollista usealla opintojaksolla.

Opetus tapahtuu Sastamalassa  Vammalan ammattikoululla, Ikaalisissa TAMKin toimipistessä, Hämeenkyrössä Ammatti-instituutti Iisakissa ja Tampereella TAMKin tiloissa.

Katso video: Esimerkkejä etäopiskelumahdollisuuksista TAMKissa

Opinnäytetyö

Opintojen loppuvaiheessa teet työelämälähtöisen opinnäytetyön. Sen avulla osoitat, miten osaat soveltaa taitoja ja tietoja konetekniikan alaan liittyvässä asiantuntijatehtävässä. Opinnäytteesi tekemisessä hyödynnät tiedonhankkimistaitojasi, oman työsi raportointiosaamista ja tavoitteellista työskentelytaitoa.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Koneinsinöörit työskentelevät sekä tuotannon, automaation ja koneiden suunnittelutehtävissä että suunnittelu-, tuotanto-, kehitys-, käyttö-, kunnossapito-, markkinointi-, koulutus- ja johtotehtävissä. Valmistuneet insinöörit sijoittuvat kansainväliseen toimintaympäristöön konepajateollisuudessa, suunnittelutoimistoissa, teknisen kaupan piirissä ja yksityisyrittäjinä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla tuotepäällikkö, tuotekehitysinsinööri, tuotannonkehitysinsinööri, koneautomaatioinsinööri, tuotantopäällikkö, koneensuunnittelija, kunnossapitoinsinööri, laatupäällikkö ja projektipäällikkö.

 

Pätevyys

Konetekniikan alan työtehtäviin liittyy useita vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Koulutus on suunniteltu vastaamaan alan suunnittelija- ja vastuuhenkilöiden keskeisiä koulutus- ja tutkintovaatimuksia.

Konetekniikan koulutuksen opintosisältö on laadittu vastaamaan konetekniikan alan insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneelta vaadittua koulutusvaatimusta.

Kansainvälistyminen

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä maasta tahansa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

 

Yhteistyökumppanit

Vuoden 2019 alusta TAMK on osa Tampereen korkeakouluyhteisöä, johon lisäksemme kuuluu uusi Tampereen yliopisto. TAMKin opiskelijalle tämä merkitsee mahdollisuutta laajentaa osaamistaan. Voit kerätä opintopisteitä myös yliopistossa tarjolla olevilla kursseilla tai osallistua yhteisiin projekteihin. 

 

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon automaatioteknologiassa tai teknologiaosaamisen johtamisessa, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Anja Salo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 801 6440

Koulutuspäällikkö Olavi Kopponen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 593 7398

Lehtori, vastuuopettaja Erkki Kiviniemi, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 631 4080

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 05.06.2018

Näin haet syksyn korkeakoulujen yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 5.9. - 19.9.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan keväällä alkavassa tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 29.11.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 11.12.2018 kello 15.00.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.