TAMK haluaa tarjota opiskelijoille parhaat oppimismahdollisuudet, mikä edellyttää jatkuvaa, korkeatasoista ja asiantuntevaa pedagogista kehittämistä. Tämän tavoitteen eteen teemme työtä.

Tehtävämme on kehittää ja tutkia ammatillista toisen ja korkea-asteen koulutusta, ammatillisesti orientoitunutta pedagogiikkaa ja korkeakoulupedagogiikkaa, työelämäläheisiä oppimisympäristöjä sekä opettajien osaamista kansallisesti ja kansainvälisesti.

Haluamme tukea ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen opettajia, tiimejä, johtoa ja verkostoja toimimaan innovatiivisesti, tehokkaasti ja työelämäsuuntautuneesti. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme mukana hankkeissa, teemme soveltavaa tutkimusta, kehitämme omaa toimintaamme ja olemme aktiivisia kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Painopisteet

Tarjoamme monialaista osaamista sekä TKI-yhteistyötä seuraavilla painopistealueilla:

Kehittyvä opettajuus

Tutkimme ammatillisesti orientoitunutta opettajuutta ja opettajuuden muutosta sekä yksilöllisenä että yhteisöllisenä prosessina.  Tarkastelemme opettajuutta myös yhteiskunnallisena muutosvoimana. Koulutus on suurten muutosten kohteena, ja opettajien pedagoginen osaaminen on avainasemassa, kun muutoksia toteutetaan ammatillisella toisella asteella ja korkeakouluissa. Katso video.

Opiskelijakokemus

Opiskelijakokemuksen tutkiminen on uusi tapa auttaa oppilaitoksia kehittämään prosessejaan ja palvelujaan kokonaisvaltaisesti. Opiskelijakokemus kattaa kaikki korkeakoulun toiminnot. Kokemusta tutkimalla voidaan tukea korkeakouluyhteisön kehittämistä laaja-alaisesti. TAMKissa on tutkittu aloittavien opiskelijoiden opiskelijakokemusta kuin myös opettajien ja muun henkilökunnan käsitystä opiskelijoiden opiskelijakokemuksesta.

Oppimisanalytiikka

Oppimisanalytiikka on uusi kehittämisalueemme, jonka mahdollisuuksiin perehdymme erityisesti oppimisen ohjaamisen ja tukemisen näkökulmista. Digitaaliset oppimisympäristöt tuottavat paljon tietoa, jota voidaan käyttää hyödyksi pedagogisessa kehittämisessä. Oppimisanalytiikka mahdollistaa opiskelijan digitaalisen jalanjäljen analysoinnin ja antaa uusia välineitä pedagogiseen kehittämiseen.

Kärkihankkeita

OPEKE

OPEKE - Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hanke on valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan ammatillista opettajankoulutusta kokonaisuutena. Hankkeessa vahvistetaan opettajankoulutuksen aktiivista, tutkivaa ja kehittävää roolia suhteessa oppilaitoksiin ja opettajaksi opiskeleviin. Lue lisää

Someta duuniin

Hankkeessa haetaan ratkaisuja kolmeen keskeiseen kehittämiskohteeseen: 1) korkeakoulutettujen työllistymiseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa, 2) työnantajien ja korkeakoulutettujen kohtaamiseen digitalisoituvissa ympäristöissä ja työmarkkinoilla sekä 3) digiloikan vahvistamiseen korkeakoulujen uraohjauksessa. Lue lisää

Parasta osaamista

Verkostohankkeen avulla tuetaan ammatillisen toisen asteen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa. Lue lisää

EMBED

EMBED-hankkeessa tarjotaan korkeakouluille asiantuntemusta ja ohjausta kehittämällä käsitteellinen kehys ja monimuotokoulutuksen eurooppalainen kypsyysmalli. Hanke vastaa EU-maiden tarpeeseen tilanteessa, jossa monimuotokoulutusta otetaan käyttöön liian hitaasti. Lue lisää

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena on luoda entistä hakijaystävällisempi, kustannustehokkaampi ja yksinkertaisempi digitaalisuutta hyödyntävä opiskelijavalintaprosessi. Tavoitteena on luoda uudenlaisia käytäntöjä ja valintamalleja, jotka tukevat hakijoiden nopeampaa hakeutumista ammattikorkeakouluun ja luovat uudenlaisia mahdollisuuksia hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää

Projektihaku

Tutustu painoalan kaikkiin projekteihin projektihaussa.

Julkaisuja

Pysäköinti kielletty - huoltoajo sallittu! Yrittäjyyspedagogiikka moottorina kohti uudenlaista ammatillisuutta
Annukka Tapani, Harri Kukkonen ja Antero Stenlund (toim.), 2014.

Tie uuteen opetussuunnitelmaan
Liisa Marttila (toim.), 2014.

Osaamisperusteisuuden alkeet - muutoksen kohtaamisen lyhyt oppimäärä
Harri Kukkonen ja Ari Jussila, 2015.

Ota yhteyttä

Hanna Ilola
Johtaja, Ammatillinen opettajankoulutus
Ammatillinen opettajankoulutus
+358 400 263675
hanna.ilola@tamk.fi