Kehittämiskumppanuus mahdollistaa sen, että TAMKin ja organisaatiosi välille syntyy syvällinen ja vakiintunut yhteistyö. TAMKin monialainen osaaminen on hyvä lähtökohta organisaatiosi kehittämiselle.

Pitkäjänteinen kumppanuusohjelma: Kehittämisen painopistealueet määritellään asiakaslähtöisesti ja kirjataan kumppanuusohjelmaan. Kumppanuusohjelman toteutusta arvioidaan ja päivitetään säännöllisin väliajoin.

Kumppanuus on

 • asiakaslähtöinen
 • systemaattinen
 • kustannustehokas
 • joustava ja vuorovaikutteinen

Kuinka kumppaniksi?

Jos olet kiinnostunut kumppanuudesta, etenemme näin:

 • Käydään alustava neuvottelu yrityksen kehittämistarpeista
 • Laaditaan asiakaslähtöinen kehittämisohjelma
 • Vahvistetaan kumppanuus kirjallisella sopimuksella

Esimerkkejä toteutuksista

 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen
 • Uudenlaisten tiimiorganisaatiomallien rakentaminen
 • Palveluiden ja palveluprosessien kehittäminen  
 • Toimintamallit ja uudet tilaratkaisut
 • Laatuprosessit, laadun mittaaminen ja seuranta
 • Asiakaspalvelu, myynti ja markkinointi
 • Digitaalisuus, viestintä ja pelilliset ratkaisut

Kehittäminen rakentuu aina aidosta asiakastarpeesta. Missä sinun organisaatiosi haluaa kehittyä – tunnustele TAMK EDUn monipuolisia yhteistyön mahdollisuuksia!

Liity joukkoon

TAMKilla on kymmeniä kehittämiskumppaneita eri aloilta. Ryhdy sinäkin kumppaniksi!

Ota yhteyttä

Kristiina Lilja
Asiakkuuspäällikkö
Täydennyskoulutus ja palvelut TAMK EDU
+358 50 373 2966
kristiina.lilja@tamk.fi