Hyödy TAMKin kehittämistä tietojärjestelmistä! TAMK on kehittänyt yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tietojärjestelmiä omiin tarpeisiinsa. Nyt järjestelmiä tarjotaan myös muille toimijoille. Tutustu tarjolla oleviin tuotteisiin!

Oiva – kehitä asiakkuuksia oivasti

Oiva on sosiaalisen median periaattein rakennettu järjestelmä asiakkuuksien kehittämiseen. Oiva yhdistää tekijät ja tekemiset sellaisella tavalla, mikä perinteisillä CRM-järjestelmillä ei ainakaan helposti onnistu.

Kotimaisen Gemilo Oy:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdessä kehittämä Oiva on nyt valmiina palvelemaan myös TAMKin kumppaneita ja asiakkaita.

Oivan yritysversio soveltuu erinomaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat käyttää samoja työkaluja kuin TAMKin Oivassa. Gemilo Oy toimittaa järjestelmän ja TAMK perehdyttää yrityksen työntekijät järjestelmään ja uudistuviin työmenetelmiin yhden päivän mittaisessa valmennuksessa.

Oivasta on oma versio yritysten lisäksi myös kunnille ja korkeakouluille.

Tutustu Oivaan osoitteessa oiva.tamk.fi.

Peppi – jouhevaa koulutussuunnittelua

Peppi järjestelmäkokonaisuus sisältää palveluita, joiden avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa koulutusorganisaation koulutustarjonta.

Peppi-tietojärjestelmäkokonaisuus on avoin, SOA-menetelmin rakennettu järjestelmä, joka käsittää sekä opetuksen suunnittelijan että opettajan palvelut. Palvelut pitävät sisällään myös resurssien kohdentamisen ja käytön suunnittelun, kuten myös niistä syntyvien kustannusten ennakoinnin. 

Järjestelmä soveltuu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen käyttöön.  Järjestelmä on tarjolla Suomen oloissa uudenlaisella konsortiomallilla, josta hyötyvät sekä ohjelmistotoimittajat että käyttäjät tasapuolisesti.

Lue lisää Pepistä

Kykylaakso – liiketalouden oppimismalli

Kykylaakso on liiketalouden perusopinnoissa käytettävä oppimismalli, joka yhdistää substanssiopetuksen, valmennuksen ja tekemällä oppimisen. Opiskelijat perustavat tiimeissä oppiyrityksiä ja näin opettelevat liiketoiminnan perusprosesseja. 

Oppimismallin tekninen alusta on rakennettu avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmän Pupesoftin päälle. Ohjelmiston tarjoaa Sprintit Oy. Yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa ympäristöön on rakennettu verkkopankki, verotili sekä automatisoitua kaupankäyntiä. Lisäksi toimintaa ylläpidetään verkkosivujen ja sähköpostiliikenteen avulla.

Tällä hetkellä oppimisympäristö on käytössä myös Savonia AMK:ssa.


Virtuaalikaupungin web-sivut: www.kykylaakso.fi
Katso Kykylaakson esittelyvideo

Virtuaalisairaala Mediansa

Tampereen ammattikorkeakoulussa on kehitetty Virtuaalinen sairaala -oppimispeli sairaanhoidon opiskelijoiden harjoitteluympäristöksi. Oppimispeli Mediansa perustuu aidossa sairaalaympäristössä otettuihin panoraamavalokuviin ja niiden pohjalle rakentuvaan oppimisympäristöön, joka sisältää tehtäväsarjoja, informaatiotekstejä, monivalintakysymyksiä ja videoita. Pelaaja voi valita kieleksi joko suomen tai englannin.

Peliin on kuvattu panoraamakuvaustekniikalla todellisen sairaalan (TAYS:n) infektio-osasto ja eristyshuoneet. Panoraamakuvat mahdollistavat sen, että oppija voi silmäillä sairaalatiloja, avata tilanteeseen liittyviä videoita ja tehdä oppimista edistäviä tehtäviä. Opiskelijat voivat harjoitella aseptista työskentelyä, kuten esimerkiksi käsihygienian toteuttamista, suojavaatetuksen käyttöä, eristyshuoneeseen kulkemisen periaatteita sekä kosketus-, pisara- ja ilmaeristykseen liittyviä erityiskäytäntöjä.

Todellisuutta mallintava visuaalinen ympäristö ja tekemällä oppiminen auttavat palautteiden mukaan asioiden ymmärtämistä ja opitun mieleen painumista. Tutkimustulostemme perusteella virtuaalisairaala edistää sairaanhoitajan työssä tarvittavien, tärkeiden toimintamallien ja -taitojen oppimista.

Mediansan infektio-osasto-oppimispeliä käytetään TAMKin sairaanhoitajakouluksessa ja siitä on saatu hyvää palautetta. Mediansa sopii hyvin opetusmenetelmäksi myös muille sairaanhoitajia kouluttaville korkeakouluille sekä sairaanhoitajien täydennyskoulutukseen.

Katso Mediansa-oppimispelin esittely Youtubessa.

Esite (pdf)

Oppimispelin myynnistä vastaa JJ-Net. Kysy lisää: Jouni Kiiskinen, 050 414 4828, jouni.kiiskinen@jj-net.fi

Ota yhteyttä

Antti Klaavu
Lehtori
Liiketalouden koulutus
+358 40 505 0286
antti.klaavu@tamk.fi