Opiskeluaikainen harjoittelu on työnantajille helppo ja turvallinen tapa rekrytoida uutta henkilöstöä erilaisiin määräaikaisiin työtehtäviin. Harjoittelijan palkkaaminen hyödyttää työnantajaa monin tavoin. Harjoittelija tuo mukanaan oman alansa uusimmat opit, kielitaitoa, tietotekniikkaosaamista sekä uusia ideoita ja kehittämisajatuksia.

HARJOITTELUN TAVOITTEET
Opiskeltavaan alaan liittyvä harjoittelu on opiskelijoille tärkeä osa opintoja sekä ammatillista kasvua ja urakehitystä. Harjoittelujakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojensa kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja kehittää opiskelijan ammatillista osaamista sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä.

HARJOITTELUN KESTO
Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyy koulutuksesta riippuen vähintään 30 opintopisteen laajuinen työelämässä suoritettava harjoittelu, joka tarkoittaa käytännössä 5 kuukauden työskentelyä. Yleisimmin harjoittelut tehdään 1-3 jaksossa.

HARJOITTELUSOPIMUS
Tampereen ammattikorkeakoulun, opiskelijan ja harjoittelupaikan välille solmitaan harjoittelusopimus. Mikäli kyseessä on palkallinen harjoittelu, kirjoitetaan harjoitteluajalle myös työsopimus, jolloin harjoittelua koskee normaali työlainsäädäntö. Palkattoman harjoittelun aikana TAMK vastaa opiskelijan tapaturmavakuutuksesta.

Käy katsomassa käytännön vinkit harjoittelijan palkkaamiseen osoitteesta www.korkeakouluosaajat.fi.

HARJOITTELUPAIKASTA ILMOITTAMINEN
Työnantajat voivat tarjota harjoittelupaikkoja ammattikorkeakoulujen yhteisen ja työnantajille maksuttoman Y-makers.fi-palvelun kautta. Y-makers on TAMKin maksuton työnvälityspalvelu, johon työnantajat voivat jättää omia ilmoituksiaan.
 

Tarjoa työ-, harjoittelu- tai opinnäytepaikkaa

Y-makers.fi

Ota yhteyttä

Tavoitat meidät parhaiten sähköpostitse. Voit myös lähettää meille soittopyynnön sähköpostilla tai tavoitella meitä henkilökohtaisista numeroistamme.

TAMK Työelämäpalvelut

Laita meille viestiä osoitteeseen:

careerservices.tamk@tuni.fi