Avoimen AMKin väylä
Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen AMKin väylä on tarkoitettu avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä suorittaneille.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamiesi opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon kuuluvia. Missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksytään.

Sinut voidaan valita tutkintoon johtavaan koulutukseen avoimen AMKin opintojen perusteella, kun olet suorittanut:

  • TAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopisteen laajuiset opinnot kuluvan lukukauden loppuun mennessä (31.7./31.12.) tai
  • hakuajan loppuun mennessä toisessa ammattikorkeakoulussa avoimen AMKin opintoja vähintään 60 opintopistettä. Opintojen tulee olla hyväksiluettavissa TAMKin opetussuunnitelman mukaisesti.

Opiskelijavalintaan vaikuttavat avoimen AMKin opintomenestys sekä mahdollinen haastattelu tai substanssiosaamisen näyttö. Valinnan edellytyksenä on, että vuosikurssilla on tilaa. Tarkemmin valintaperusteet määritellään kunkin hakukohteen valintaperusteissa.

Hakuaika, syksy 2018

Syksyn hakuaika on 1. - 15.10.2018. Haku päättyy 15.10. kello 15.00.
Opiskelijavalinta julkaistaan viimeistään 14.12.
Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan 31.12. kello 15.00 mennessä.
Opinnot alkavat tammikuussa 2019, kevätlukukauden alusta.

Hakuaika, kevät 2019

Kevään hakuaika on 2. - 16.5.2019. Haku päättyy 16.5. kello 15.00.
Opiskelijavalinta julkaistaan viimeistään 28.6.
Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan 31.7. kello 15.00 mennessä.
Opinnot alkavat elokuussa 2019, syyslukukauden alusta.

Kevään 2019 avoimen väylän haun ohjeet löydät uusilta Tampereen korkeakouluyhteisön verkkosivuilta. Kevään 2019 avoimen väylän haussa olevat hakukohteet julkaistaan keväällä 2019 osoitteessa tuni.fi.

Hakuohje

Avoimen AMKin väylä, TAMK, syksy 2018

Hakiessasi tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMKin opintojen perusteella, täytä sähköinen hakulomake Opintopolku.fi-palvelussa.

Syksyn avoimen väylän haun hakukohteet löydät sivun alalaidasta.

Hakemuksen liitteet

Hakiessasi avoimen väylässä, sinun tulee ladata sähköiselle hakemuksellesi opintosuoritusote/-otteet avoimen ammattikorkeakoulun opinnoistasi.

Opiskelijavalinta

Tiedon opiskelijavalinnasta saat sähköpostitse ja Oma Opintopolku -palvelusta.

Opinto-oikeus tutkintoon johtavaan koulutukseen myönnetään seuraavan lukukauden alusta alkaen.

Vaaditut 60 op avoimen AMKin opintoja tulee olla suoritettu määräaikaan mennessä. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes avoimen AMKin suoritukset on tarkistettu lukukauden alussa.

Jos tulet valituksi Avoimen AMKin väylän kautta, tulee sinun toimittaa ajantasainen opintosuoritusotteesi avoimen ammattikorkeakoulun opinnoistasi TAMKin hakijapalveluihin kevään haussa 15.1.2019 kello 15.00 mennessä. Voit toimittaa otteen/otteet joko sähköpostitse osoitteeseen liitteet(at)tamk.fi tai kirjeitse osoitteella:

Tampereen ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Kuntokatu 3
33520 TAMPERE

Jos opiskelet TAMKin avoimessa AMKissa polkuopintoja, sinun ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta. Se toimitetaan hakijapalveluihin suoraan TAMKin avoimesta AMKista.

Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee myös Avoimen AMKin väylää. Voit ottaa yhteishausta ja erillishauista vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan lukukaudessa.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Sinun tulee aina ensin olla yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin. Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta.

Osoita oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle ja toimita se kirjaamoon sähköpostitse osoitteella tamk(at)tamk.fi tai postitse osoitteella Tampereen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, Kuntokatu 3, 33520 Tampere.

Koulutuskohtaiset valintaperusteet ja hakuohjeet

Tutustu alakohtaisiin valintaperusteisiin ja hakuohjeisiin osoitteessa Opintopolku.fi.

Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä löydät koulutuskohtaiset valintaperusteet ja hakuohjeet.

Alla syksyn 2018 Avoimen AMKin väylän hakukohteet koulutusaloittain.

Tutustu avoimen AMKin opintoihin