Automaatioteknologian koulutus

Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat automaatioteknologian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja projektipäällikön tehtäviin. Opinnoissa painottuvat teknologia-, tuotekehitys-, automaatio- ja projektinhallintataidot. Syvennyt myös teknologisten tuotteiden ja palveluiden innovointiin, tekniseen suunnitteluun, kehittämiseen ja valmistamiseen.

Tutkinto: Insinööri (ylempi AMK)

60 op (1 vuotta)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

30 aloituspaikkaa

Syksyn yhteishaku 5. - 19.9.2018

Alkaa: Tammikuu 2019

Hakukohde: Insinööri (ylempi AMK), Automaatioteknologia


Tavoite

Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia automaatioteknologian asiantuntijana, kehittäjänä ja projektipäällikkönä. Opiskelussa painottuvat teknologia-, tuotekehitys-, automaatio- ja projektinhallintataidot. Syvennyt myös teknologisten tuotteiden ja palveluiden innovointiin, tekniseen suunnitteluun, kehittämiseen ja valmistamiseen.

Koulutuksen lähtökohtina ovat työelämän vaatimukset ja tuotteiden loppuasiakas. Menestyminen automaatioteknologian muuttuvilla markkinoilla edellyttää asiakas- ja käyttäjälähtöisiä sekä kustannustehokkaita ja innovatiivisia teknologioita ja tuotteita. Kaikessa kehittämisessä ja suunnittelussa otetaan huomioon elinkaariajattelu, kestävä kehitys ja eettisyys.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi. 

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tuottamia keskeisiä osaamisia ovat 

  • innovaatio-osaaminen
  • teknologioiden suunnittelu- ja kehittämisosaaminen
  • tuotantoautomaatio- ja laadunvarmistusosaaminen
  • projektiosaaminen
  • koneautomaatio-osaaminen
  • automaatiotekninen osaaminen
  • sähkömoottorikäyttöjen osaaminen
  • koneoppimisen osaaminen
  • data-analytiikkaosaaminen
  • tuotteiden standardi- ja direktiiviosaaminen.

Koulutus antaa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja ammatilliseen uudistumiseen. Yksilöllisen kehittämistehtävän suorittamisessa hyödynnetään ongelmalähtöistä oppimista (PBL), ja opiskelijat oppivat myös toisten opiskelijoiden henkilökohtaisista kehittämistehtävistä. Projektitiimeissä pääset kehittämään tiimityöskentelytaitojasi.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat opinnäytetyönä (30 op) suorittamastasi automaatioteknologian kehittämistehtävästä, 20 op syventävistä ammattiopinnoista ja 10 op vapaasti valittavista opinnoista (5 op oman koulutusohjelman ylemmän AMK-tutkinnon tarjonnasta sekä 5 op yhteisestä ylemmän AMK-tutkinnon tarjonnasta). 

Kartutat automaatioteknologian tietojasi ja taitojasi syventävissä ammattiopinnoissa. Vapaasti valittavien opintojen avulla voit laajentaa osaamistasi kehittämistehtäväsi tai ammatillisten erityistarpeittesi mukaisesti.

Voit yhdistää tutkintoosi opintoja muista ylemmän AMK-tutkinnon koulutuksista. Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on 30 op laajuinen yrityslähtöinen kehittämistehtävä. Siinä kehitetään yritysmaailman työympäristöä tai -prosesseja. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti opiskelijan omassa työympäristössä.

Joissain tapauksissa on mahdollista tehdä opinnäytetöitä TAMKin käynnissä olevissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat automaatioteknologian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä vaativiin asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja projektipäällikön tehtäviin.

Tehtävänimikkeitä voivat olla projektipäällikkö, tuotekehitysinsinööri tai automaatioinsinööri.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

 

Kansainvälistyminen

Opintojesi aikana voit lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaille. Koulutus integroidaan käynnissä oleviin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.

 

Yhteistyökumppanit

Koulutus toteutetaan yhteistyössä TAMKin konetekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen kanssa. Koulutuksessa hyödynnetään yritysmaailman käyttämää oppimisympäristöä (Fastems).

 

Tutkimukselliset painopisteet

Koulutus tukeutuu TAMKin strategiseen painopistealueeseen Älykkäät koneet ja laitteet ja sen käynnissä oleviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Anja Salo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 801 6440

Yliopettaja Olavi Kopponen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 5728 654

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 05.11.2018

Tutustu myös

Näin haet syksyn korkeakoulujen yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 5.9. - 19.9.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan keväällä alkavassa tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 29.11.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 11.12.2018 kello 15.00.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.