TAMKissa voit opiskella tutkinnon joko päätoimisesti päiväopiskeluna tai joustavasti työn ohessa monimuoto-opiskeluna. Tarjolla on myös englanninkielistä koulutusta.

Mitä tarkoittaa päiväopiskelu? >>

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää sinulta mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa arkisin päiväsaikaan. Päiväopiskeluun kuuluu lisäksi itsenäistä opiskelua, yksin ja ryhmätyönä tehtäviä projekteja ja oppimistehtäviä sekä verkko-opiskelua. Lähiopetusta voi olla myös iltaisin.

TAMKissa on tarjolla noin 30 päiväopiskeluna toteutettavaa koulutusta. Saat listauksen koulutuksista valitsemalla "päivätoteutukset" alla olevasta koulutushausta.

 

Millaista on monimuoto-opiskelu? >>

Monimuoto-opiskelu sopii sinulle, joka olet jo työelämässä, etkä voi osallistua perinteiseen kokopäiväopetukseen. Opinnot sisältävät lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Lähiopetusta järjestetään intensiivijaksoina päivisin sekä iltaisin ja viikonloppuisin.

Lähijaksojen ulkopuolella opiskelijat tekevät myös oppimistehtäviä ja projekteja joko yksin tai ryhmätyönä. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa. 

Opintojen toteutustavat vaihtelevat koulutuskohtaisesti; tarkemmat tiedot löydät koulutusten kuvaussivuilta.

TAMKissa on tarjolla noin 10 monimuoto-opiskeluna toteutettavaa koulutusta. Saat listauksen koulutuksista valitsemalla "monimuotototeutukset" alla olevasta koulutushausta.

Tule opiskelemaan uuteen korkeakouluyhteisöön!

Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen. Uusi korkeakouluyhteisö aloittaa 1.1.2019.

 

Mitä tapahtuu 1.1.2019?

Vuoden 2019 alusta TAMK on osa Tampereen korkeakouluyhteisöä, johon lisäksemme kuuluu uusi Tampereen yliopisto. TAMKin opiskelijalle tämä merkitsee mahdollisuutta laajentaa osaamistaan.

Taustaa: Tampereen korkeakoulusäätiö yhdistää Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston uudeksi säätiöyliopistoksi 1.1.2019 alkaen. Uuden yliopiston nimi on Tampereen yliopisto. Korkeakoulusäätiö harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tästä juontaa työnimi Tampere3.

Voinko valita mitä tahansa kursseja Tampereen yliopistosta?

Korkeakouluyhteisön syntymisen myötä TAMKin ja Tampereen yliopiston opiskelijoille avoin kurssitarjonta lisääntyy huomattavasti. Sinun tulee kuitenkin muistaa, että valmistuaksesi tietystä tutkinnosta sinun tulee suorittaa kyseisen tutkinnon opetussuunnitelman mukaiset opinnot, jotta täytät esimerkiksi ammattitaitovaatimukset. Lisäksi edelleen pätevät samat edeltävien opintojen vaatimukset ja kursseille valinnan etusijajärjestykset kuin ennenkin.

Mistä korkeakoulusta valmistun?

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat valmistuvat jatkossakin Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Voiko ammattikorkeakoulusta vaihtaa yliopistoon tai toisin päin jatkossa helpommin?

Korkeakoulun vaihtaminen tapahtuu jatkossakin opiskelijavalinnan kautta.   

Lue lisää uudesta korkeakouluyhteisöstä uusilta verkkosivuiltamme osoitteessa www.tuni.fi.

Kevään 2019 haku

Uudella sivustolla voit tutustua keväällä 2019 haussa oleviin koulutuksiin!

Syksyn 2018 yhteishaku