Julkaisu

Takaisin

Ylempi AMK-koulutus työelämän kumppanina – moniammatillinen asiantuntijuus hyötykäyttöön

Ylempi AMK-koulutus työelämän kumppanina – moniammatillinen asiantuntijuus hyötykäyttöönYlempi AMK-koulutus työelämän kumppanina – moniammatillinen asiantuntijuus hyötykäyttöön

Merja Sinkkonen, Annukka Tapani, Markus Aho, Varpu Lipponen, Outi Wallin, Lea Saarni & Anne Cumini

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja

Sarja B. Raportteja 82

Tampere 2015

ISSN 1456-002X

ISBN 978-952-5903-73-7 (PDF)

Lataa ilmaiseksi


Työelämä tarvitsee uudistajia ja kehittäjiä. Työelämälähtöisille ylemmille korkeakoulututkinnoille on olemassa selkeä tarve, mutta pohdinta siitä, miten eri toimijat – työelämä, ammattikorkeakoulut sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat - voisivat moniammatillisesti reflektoiden paremmin lisätä asiantuntijuuttaan ja tuottaa innovatiivisia ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Julkaisussa pohditaan niin oppimista, kuin myös työelämää palvelevan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan merkityksellisyyttä osana ylempiä ammattikorkeakouluopintoja. Julkaisun tavoitteena on tehdä näkyväksi ja luoda uudenlaisia oppimisympäristöjä sekä mahdollistaa yhdessä tietäminen ja kehittyminen. Miksi ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja tarvitaan, mikä on niiden paikka ja lisäarvo suomalaisessa koulutuskentässä ja työelämän kehittäjänä koulutuksen aikana ja sen jälkeen.

Ehdotamme myös kokeilujen ja kokemusten pohjalta uutta moniammatillisuuteen ja – asiantuntijuuteen perustuvaa toimintamallia ja oppimisympäristöä, joiden avulla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta kytkeytyisi kiinteämmin osaksi työelämän kehittämistä sekä opetuksen ja opiskelun arkea.

Päivitetty 23.07.2018