Takaisin

Virtuaalisista elämyslääkkeistä apua potilaiden ja ikääntyneiden hoitoon

Virtuaalisista elämyslääkkeistä apua potilaiden ja ikääntyneiden hoitoon

Kuvassa (vas.) Pirja Fagerlund TAMK, Jukka Holm, Tarja Heinonen TAMK, Anitta Pankkonen-Rentola Metropolia AMK, Juha Suonpää TAMK, Kanerva Niemelä, Milla Järvipetäjä Turun AMK, Merja Repo TAMK ja Stiina Storvik-Sydänmaa TAMK
Kuvassa (vas.) Pirja Fagerlund TAMK, Jukka Holm, Tarja Heinonen TAMK, Anitta Pankkonen-Rentola Metropolia AMK, Juha Suonpää TAMK, Kanerva Niemelä, Milla Järvipetäjä Turun AMK, Merja Repo TAMK ja Stiina Storvik-Sydänmaa TAMK

Voisivatko virtuaaliset elämykset tuoda helpotusta ja apua potilaalle? Miten taide tuottaa elämyksiä, ja voisiko taiteen tuoda potilaan koettavaksi? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin 29.11. Mediapoliksessa järjestetyssä Virtuaalinen elämyslääke -hankkeen kick off -seminaarissa.

Idea uudentyyppisten palvelujen tarpeesta sai alkunsa, kun erään sairaalan osastonhoitaja soitti TAMKin yliopettaja Juha Suonpäälle ja kuvaili sairaalan lohduttoman odotustilan tunnelmaa: "Käytävältämme on allergisoivat kasvit poistettu ja taulut varastettu, ja nyt asiakaspalautteen mukaan meillä on maailman ankein odotustila". Lääkkeeksi ongelmaan ryhdyttiin valmistelemaan TAMKin kehittämispäällikkö Tarja Heinosen kanssa valtakunnallista osaamista hyödyntävä hanke. Siihen saatiin mukaan neljä keskeistä luovia ja sote-aloja yhdistävää ammattikorkeakoulua, luovan alan yrityksiä sekä luovia palveluja jo nyt hyödyntäviä sote-alan toimijoita, kuten mm. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Senioripalvelut Oy.

Virtuaalinen elämyslääke -hankkeen avulla pyritään luomaan uusia terveydenhuollon palvelumuotoja sosiaali- ja terveyspuolelle, jossa palvelut muuttuvat yhä enemmän yksityisiksi. Samalla etsitään ratkaisuja ja uusia näkökulmia siihen, miten tuottaa voimaannuttavia ja parantavia elämyksiä potilaille, joiden elinpiiri on supistunut sairauden takia. Myös valtakunnallinen koulutusmalli sosiaali- ja terveyspalveluiden ja luovien alojen yhdistämiseksi tuotetaan. Suomessa hankekonsepti on ainutlaatuinen, sillä vastaavaa, sote- ja luovia aloja yhdistävää ESR-hanketta ei ole vielä ollut.

Hankkeen aloitustilaisuudessa kuultiin Armas-klovnin eli Jouko Enkelnotkon kokemuksia sairaalatyöskentelystä. Sointu Karjalainen MelloVR-yrityksestä kertoi virtuaalirentoutuksesta.

Virtuaalista altistusterapiaa käytetään jo hoitomuotona erilaisissa pelkotiloissa. Antti Apostol esitteli VR-laseilla toteutettavan hoitokeinon periaatteita. Hoidon vaikuttavuutta arvioidaan käyttäjäkokemusten avulla.

Metropolia Ammattikorkeakoulun Game Studio on tehnyt HUS-lastensairaalalle Huimahiilari-mobiilisovelluksen, jota käytetään 6-16-vuotiaiden diabeteslasten hoidossa. Projektipäällikkö Anne Tammivuoren mukaan lapset ovat ottaneet hyvin sovelluksen käyttöön.

Projektipäällikkö Milla Järvipetäjä Turun ammattikorkeakoulusta esitteli VR-laseille tehtyä sovellusta, jolla pyritään vähentämään varsinkin lapsipotilaiden magneettikuvaukseen liittyviä pelkotiloja. Vaikka sovellus on suunniteltu lapsille, sitä voivat käyttää myös aikuiset.  

Yhteisötaitelija Kanerva Niemelä ja läänintaiteilija Arttu Haapalainen toivat tärkeää näkökulmaa siihen, millaisia vaikutuksia taiteella on hyvinvoinnin kannalta, ja esittelivät jo tehtyjä ratkaisuja ulkomailta ja Suomesta. Esimerkiksi Pirkanmaan Seniorioripalvelut Oy:n hoitokodissa on otettu käyttöön luovuus yhtenä ikääntyneiden elämänlaatua parantavana teemana. Siellä järjestetään erilaisia taidetyöpajoja ja muita elämyksiä tuottavia tapahtumia niin, että asiakkaiden näkökulmat otetaan huomioon elämyksiä suunniteltaessa.

360-videoiden avulla potilaalle tai ikääntyneelle voidaan tuoda aidontuntuisia elämyksiä vaikkapa luontodokumenttien, konserttien ja matkailuvideoiden kautta. Jukka Holm esitteli 360-videoiden mahdollisuuksia.


Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Virtuaalinen elämyslääke -hanketta hallinnoi ja koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Valtakunnallista hanketta toteutetaan monialaisessa yhteistyössä luovan alan ja sote- alan osaajien, yritysten ja järjestöjen kanssa. Hankkeen toteutusaikataulu on 1.8.2018 - 31.12.2020.


Lisätietoa:
projektipäällikkö, yliopettaja Juha Suonpää, p. 0400 120 544


Kuva ja teksti: Kukka-Maaria Korko

 

Muokattu 13.12.2018