Julkaisu

Takaisin

Viisaat valinnat – terveenä raskaaksi, hyvä synnytys

Viisaat valinnat – terveenä raskaaksi, hyvä synnytysViisaat valinnat – terveenä raskaaksi, hyvä synnytys

Jouni Tuomi & Anna-Mari Äimälä (toim.)

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja

Sarja A. Tutkimuksia 22

Tampere 2017

ISSN 1456-0011

ISBN 978-952-5903-98-0(PDF)

Lataa ilmaiseksi


ViVa-projektin ensimmäinen julkaisu, joka tarjoaa oikeaa näkökulmaa lisääntymisen haasteisiin sekä hyvää materiaalia viisaiden valintojen tueksi ammattilaisten käyttöön.

Ensimmäisen osan artikkeleissa katsellaan lisääntymisterveyteen liittyviä
kysymyksiä ikään kuin näköalapaikalta. Toinen osa painottuu aiheeseen
terveenä raskaaksi, joka prosessina alkaa jo paljon ennen raskauden
suunnittelua. Kolmannessa osassa tuotetaan tietoa hyvän syntymän hoitoon.
Neljänteen osaan on koottu artikkeleita, joissa kuvataan, miten tutkimustieto
hyvästä hoidosta viedään hoidon periaatteiksi ja toteutetaan rakenteellisia
uudistuksia, jotka mahdollistavat näyttöön perustuvan hoidon.

Monet julkaisun aihepiirit ovat jo kokemuksesta lukijalle tuttuja, mutta kun
omia ja muiden kokemuksia pohditaan ja verrataan uusimpaan tutkittuun
tietoon, syntyy uusia parempia toimintamalleja, kuten projektin aikana on
tapahtunut.

Päivitetty 03.01.2019