Takaisin

Uraohjauksen ajolupa (6h) ja ajokortti (2 op)

Uraohjauksen ajolupa (6h) ja ajokortti (2 op)

Uraohjaujsen ajolupa ja ajokortti kuva

pyydä tarjous työyhteisöllesi

TAMK tai tilaajan osoittamat tilat

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta

Koulutus voidaan toteuttaa tilaajan kanssa sovittavana ajankohtana keväällä 2018 tai syksyllä 2018.

Kohderyhmä

Uraohjauksen ajolupa (6h) ja ajokortti (2 op)  -koulutukset on suunnattu yläkoulujen sekä toisen asteen koulutuksen opinto-ohjaajille, TE-palveluiden henkilöstölle, AMKien henkilöstölle sekä muille urohjauksen työstä kiinnostuneille.

Tavoite

Uraohjauksen ajoluvan saa osallistumalla yhteen teemapäivään (6h). Ajokorttia (2 op)
varten tarvitset syvempää tietopohjaa ja yhteisöllistä työskentelyä.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat tuntevat uraohjauksen tietoja ja taitoja nyt
ja tulevaisuudessa, tietävät uraohjauksen käytänteitä ja malleja sekä osaavat soveltaa
käytänteitä yksilön tarpeeseen ja tilanteeseen.

Sisältö

Ajoluvan/Ajokortin sisältö
• Uraohjauksen periaatteet ja käsitteet
• Uraohjauksen tietopohja
• Ohjattavien erilaiset odotukset ja polut koulutukseen ja työelämään
• Uraohjauksen merkitys opiskelussa ja työelämässä
• Uraseurantatiedon hyödyntäminen omassa työssäni

Lisätietoja sisällöistä:
• käsitepohdinta ja määrittely (uraohjaus, ohjaus, neuvonta, konsultaatio)
• uraohjaus ja sen arvopohja (omat arvopohdinnat/ organisaation arvopuhe)
• uraohjauksen käytänteitä eri organisaatioissa

 

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat TAMKin asiantuntijat Annukka Tapani ja Merja Hanhimäki.

Toteutustapa

Toteutus Ajolupa:

• ennakkomateriaalina uraohjauksen videoita
• lähipäivä (6h) erikseen sovittavana ajankohtana


Toteutus Ajokortti (2 op):
• ennakkomateriaalina uraohjauksen videoita
• lähipäivä (6h) erikseen sovittavana ajankohtana
• pohdintatehtäviä (esim. uraohjauksen toteutuminen omassa organisaatiossa, omat ohjauksen verkostot ja uraohjauksen kehittämistarpeet)
• lukupiiritehtävä
• lähipäivä (3h) erikseen sovittavana ajankohtana (tehtävien kommentointi ja vertaiskommentointi)

Esite

Lataa esite tästä!

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.

Lisätiedot

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt

Maija Joensuu

erikoissuunnittelija

p. 040 648 6306

etunimi.sukunimi@tamk.fi

Päivitetty 20.08.2018

Back to the list of courses