Takaisin

Tulosta tuottava tiimi

Tulosta tuottava tiimi

1-3 pv

Toteutusaika: sopimuksen mukaan

Pyydä tarjous €

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta

Tiimityöstä on tulossa hallitseva työn muoto, ja jo nyt voimme nähdä edelläkävijöiden luovan tiimeihin ja jaettuun johtajuuteen perustuvia menestyviä organisaatioita.

Hyvin toimiva tiimiorganisaatio on sekä taloudellisesti tuottava että työviihtyvyyttä lisäävä työn tekemisen tapa. Tässä muutoksessa on yksilöille luotava ymmärrystä tiimien ja tiimityön mahdollisuuksista.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yritysten ja organisaatioiden tiimeille.

Tavoite

Tavoitteena on saada aikaan muutos niin tiedoissa, ajattelussa, taidoissa kuin toiminnassa. Tiimi luo
valmennuksen aikana itselleen oman tiimin toimintamallin.

Sisältö

Miksi tiimityöhön kannattaisi panostaa?
  • Tiimi oppimisen ja työn tekemisen välineenä
  • Mikä on tiimimme perustehtävä?
  • Miten onnistumme yhdessä?
  • Miten mittaamme tuloksia?

Tiimi voi toimia vain, jos yksilöt kehittyvät, luovat yhdessä ja sitoutuvat yhteiseen toimintaan.

Toteutustapa

Valmennus perustuu TAMKin Proakatemialla käytössä olevien osallistavien menetelmien, kuten
ryhmäkeskustelujen, jatkuvan tiedon jakamisen, käytäntöön viemisen ja erilaisten fasilitointityökalujen hyödyntämiseen.

Valmennuksen kesto sovitaan asiakaskohtaisesti.

Lisäksi valmennukseen sisältyy valmisteleva ennakkotehtävä ja välitehtävä.

Esite

Esite (Pdf)

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.

Lisätiedot

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

TAMK EDU
Veikko Törrönen, myyntipäällikkö
puh. 040 660 5564
veikko.torronen@tamk.fi

TAMK EDU
Täydennyskoulutus ja palvelut
p. 03 245 2444
TAMKEDU@tamk.fi

Päivitetty 09.03.2018

Back to the list of courses