Julkaisu

Takaisin

Tarinat kertovat - opintoihin kiinnittymisen lähteet ammattikorkeakoulussa

Tarinat kertovat - opintoihin kiinnittymisen lähteet ammattikorkeakoulussaTarinat kertovat - opintoihin kiinnittymisen lähteet ammattikorkeakoulussa

Kukkonen Harri

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja

Sarja A. Tutkimuksia 28

Tampere 2018

ISSN 1456-0011

ISBN 978-952-7266-27-4(PDF)

Lataa ilmaiseksi


Miksi opiskelu ei välttämättä tuota kokemusta oppimisesta? Minkälaiset asiat ovat yhteydessä opintojen sujumiseen? Miten opiskelijaa voi tukea opintoihin kiinnittymisessä? Tässä julkaisussa kuvataan opiskelijoiden näkökulmasta tekijöitä, jotka edistävät tai haittaavat merkityksellisten oppimiskokemusten syntymistä, opintojen etenemistä ja opintoihin kiinnittymistä. Julkaisussa kuvattua lähestymistapaa ja siinä esiteltyjä tutkimustuloksia ja suosituksia voi hyödyntää kehitettäessä uudenlaisia pedagogisia malleja, hallinnollisia käytäntöjä ja rakenteellisia ratkaisuja yhteistyössä korkeakoulutuksen eri toimijoiden ja toimijatahojen kesken.

Julkaisu on suunnattu erityisesti korkeakoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle, johdon ja hallinnon edustajille, muulle henkilökunnalle, opiskelijoille sekä opiskelijoiden oppimis- ja opiskeluprosesseissa osallisina oleville työelämän edustajille. Julkaisua voi hyödyntää kaikessa sellaisessa toiminnassa, missä on tavoitteena toimintakulttuurien kehittäminen sekä merkityksellisten oppimis- ja opiskelukokemusten syntyminen ja opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen tukeminen.

 

Päivitetty 09.11.2018