Takaisin

Syksyn yhteishaku TAMKin koulutuksiin alkoi – 15 hakukohdetta tarjolla

Syksyn yhteishaku TAMKin koulutuksiin alkoi – 15 hakukohdetta tarjolla

Tampereen ammattikorkeakoulussa on syksyn yhteishaussa tarjolla 15 hakukohdetta, joissa on haettavana yhteensä yli 400 aloituspaikkaa. Tutkintokoulutusta järjestetään Tampereen lisäksi Sastamalassa, Seinäjoella ja Virroilla. Opinnot alkavat ensi tammikuussa.

Päiväopiskelijoita TAMKiin otetaan biotuote- ja prosessitekniikan insinöörin, rakennusalan työnjohdon, sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin sekä sairaanhoitajan AMK-koulutuksiin. Monimuoto-opintoina toteutettava rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutus painottuu kiinteistönpitotekniikkaan ja korjausrakentamiseen. Muita työssä käyville soveltuvia monimuotokoulutuksia ovat sairaanhoitajan ja sosionomin koulutukset.

Vuoden 2019 alusta TAMK on osa Tampereen korkeakouluyhteisöä, johon kuuluu myös uusi Tampereen yliopisto. TAMKin opiskelijalle tämä merkitsee mahdollisuutta laajentaa osaamistaan. Opiskelijat voivat kerätä opintopisteitä myös yliopistossa tarjolla olevilla kursseilla tai osallistua yhteisiin projekteihin.

Koulutusta Sastamalassa, Seinäjoella ja Virroilla

TAMK panostaa vahvasti maakunnassa järjestettävään koulutukseen. Virroilla on mahdollista suorittaa metsätalousinsinöörin AMK-tutkinto monimuoto-opintoina, työn ohessa.

Pääosin Sastamalassa ja Luoteis-Pirkanmaalla toteutetaan konetekniikan insinöörin AMK-koulutus, joka vastaa mekaniikkasuunnittelijoiden kasvavaan tarpeeseen.

Bioanalytiikan koulutus järjestetään monimuotoisesti päiväopintoina Seinäjoella yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen keskussairaalan kanssa.

Ylemmissä AMK-tutkinnoissa viisi hakukohdetta

Kulttuurialalla voi hakea musiikkipedagogin ylempään AMK-tutkintoon. Koulutuksen teemana on kehittyvä opettajuus musiikkialalla. 

Hyvinvointiteknologian ylempään AMK-tutkintoon voi hakea valintaperusteissa mainituilla sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnoilla, tradenomi (AMK)-tutkinnolla sekä insinöörin korkeakoulututkinnolla. Tässä koulutuksessa perehdytään erityisesti hyvinvointiteknisten tuotteiden ja palveluiden innovointiin ja kehittämiseen.

Automaatioteknologian ylempi AMK-koulutus on suunnattu insinöörin korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka tarvitsevat työtehtävissään automaatioteknologian osaamista.


Korkeakoulujen yhteishaku järjestetään 5.–19.9.2018. Haku alkaa haun ensimmäisenä päivänä kello 8.00 ja päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00. Opinnot alkavat tammikuussa 2019. Koulutuksiin haetaan osoitteessa Opintopolku.fi.

Syksyn yhteishaussa olevat koulutukset

Lisätietoja: TAMKin hakijapalvelut, hakijapalvelut@tamk.fi, p. 03 245 2395

Kuva: Essi Kannelkoski

Muokattu 06.09.2018