Takaisin

Sydän syrjällään -koulutus

Sydän syrjällään -koulutus

Toteutusaika: Sovitaan erikseen.

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta / Course dates

Koulutuksen toteutusajasta ja -tavasta sovitaan tilaajan kanssa erikseen.

Kohderyhmä / Target group

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Tavoite / Course objective

Tavoitteena on kehittää yksikön toimintakulttuuria räätälöimällä koulutus työyhteisön erityistoiveet huomioiden.

 

Sisältö / Contents

Koulutus keskittyy yhden iltapäivän ajan yhteen työyhteisön / yksikön koulutus- ja kehitystarvetta vaativan teemaan. Teema voisi olla esim. saattohoito, akuutit sydänoireet, aivohalvaus, kaatuminen tai infektiot.

Toteutustapa / Implementation

Toteutus

Kuvitteellisen eli fiktiivisen tarinan avulla pyritään sitomaan koulutettava teema työyhteisön arkeen. Koulutus järjestetään tilaajan työyksikössä.

1. vaihe (ennakkotehtävä):
Työyhteisö saa ennakkotehtävänä rakentaa kuvauksen yhden fiktiivisen asukkaan tilanteesta. Tarina perustuu niihin asioihin, jotka arjen työssä koetaan ongelmallisena. TAMK lähettää ohjeistuksen kertomuksen työstämistä ja kirjoittamista varten työyhteisön nimeämälle vastuuhenkilölle.

2. vaihe:
Koulutuspäivän sisältö suunnitellaan ennakkotehtävästä nousseiden asioiden pohjalta.

3.vaihe:
Työyhteisön koulutusiltapäivä rakentuu kolmesta osasta:
• I. päivän teeman alustukset
• II. ryhmätyöskentely, jolloin kertomusta tarkastellaan saadun tiedon valossa: mikä on toiminut hyvin, mikä vaatisi kehittämistä, miten kehittäminen mahdollistetaan?
• III. purku, jossa etsitään uusia näkökulmia ja keinoja työhön

4.vaihe:
Työyhteisölle annetaan jälkitehtävä:
Työyhteisön nimeämä vastuuhenkilö huolehtii siitä, että koulutuksen asioihin palataan työyhteisön esim. osastotunnilla ja laaditaan teemaan liittyvä suunnitelma siitä, miten opittu otetaan käyttöön työarjessa.

Lisätietoja

Ota yhteyttä, kysy lisää!

Yhteyspäällikköt, TAMK Terveyspalvelut,

Tutta Tanttari, p. 040 661 2102
Tarja Tittonen, p. 050 500 4545

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.

Päivitetty 20.10.2017

Back to the list of courses