Takaisin

Suomen suurinta rakennusalan osaamiskeskittymää rakennetaan hyvässä yhteistyössä

Suomen suurinta rakennusalan osaamiskeskittymää rakennetaan hyvässä yhteistyössä

Tampere3:n rakennusalan koulutusyhteistyöllä tavoitellaan entistä laadukkaampia ja vetovoimaisempia tutkintoja. Kuva: TTY
Tampere3:n rakennusalan koulutusyhteistyöllä tavoitellaan entistä laadukkaampia ja vetovoimaisempia tutkintoja. Kuva: TTY

Tampere3:n koulutusyhteistyön suunnittelu on rakennusalalla jo pitkällä. Uudistuksella halutaan varmistaa, että parhaat rakennusalan insinöörit ja diplomi-insinöörit tulevat jatkossakin Tampereelta.

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ovat jo nyt suuria rakennusalan kouluttajia Suomessa. Yhdessä niistä tulee Suomen merkittävin rakennusalan osaamiskeskittymä.

Rehtorit Mika Hannula TTY:ltä ja Markku Lahtinen TAMKista näkevät uudistuksen mitä parhaimpana Tampere3-yhteistyönä.

Luentoja yhdessä, harjoitustöitä erikseen

Syksystä 2018 alkaen, jos korkeakoulut niin päättävät, rakennustekniikan kandidaatin ja rakennustekniikan AMK-insinöörin tutkintoja suorittavilla opiskelijoilla on osa opinnoista yhteisiä. Yhteisiä opintoja tulee olemaan sadan opintopisteen verran eli noin puolet tutkinto-ohjelmien opinnoista. Viiden opintopisteen suuruisessa opintojaksossa on esimerkiksi kaikille yhteinen luento-osuus, mutta harjoitustöissä AMK-opiskelijat ja yliopisto-opiskelijat ovat omissa ryhmissään.

Yhteisiä opintoja on kolmena ensimmäisenä opiskeluvuotena, jonka jälkeen opiskellaan erillään: AMK-opiskelijat suorittavat tutkintonsa loppuun ja TTY:n opiskelijat siirtyvät kandivaiheen jälkeen opiskelemaan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan.

─ Uusien tutkintojen sisällöt ovat pääpiirteittäin jo suunniteltu. Parhaillaan suunnitelmia täsmennetään yksittäisten opintojaksojen tasolla. Yhteisen opetuksen suunnittelua on helpottanut tutkintojen osaamisalueiden yhteneväisyys. Molemmissa opetetaan muun muassa rakennustuotantoa, rakennesuunnittelua ja infran rakentamista. Talotekniikkaa opetetaan nykyään vain TAMKissa, mutta yhteistyön myötä meidänkin opiskelijat voivat sitä taas opiskella, kertoo TTY:n rakennustekniikan laitoksen johtaja Matti Pentti.

Opetuksen laatu paranee, erilaiset profiilit säilyvät

Opintojen osittaisella yhdistämisellä tavoitellaan kumpaankin tutkintoon ennen kaikkea parempaa opetuksen laatua ja joustavuutta.

─ Opiskelijalle uudistus tarkoittaa lisää valinnaisuutta ja joustoa. Laaja tarjonta rakennusalan opintoja uudessa yliopistossa mahdollistaa muun muassa oman osaamisen kasvattamisen erilaisten alan pätevyysvaatimusten mukaisesti opiskeluaikana ja myöhemmin täydennyskoulutuksessa, kertoo rakennusalan työnjohdon koulutuspäällikkö Hannu Kauranen TAMKista.

Uudistuksessa erilliset hakuväylät säilyvät eli opiskelemaan haetaan jatkossakin joko DIA-yhteisvalinnassa tai AMK-valinnassa. Myös vanhojen tutkintojen erilaiset profiilit halutaan säilyttää: DI-tutkinnon matemaattis-luonnontieteellinen pohja on vahvempi ja opinnot ovat teoreettisempia, kun taas AMK-tutkinnon tavoitteena on käytännöllisemmät valmiudet. Opiskelijoilla on kuitenkin joustava mahdollisuus hakea AMK-insinöörin tutkinnosta tekniikan kandidaatin tutkintoon (ja siitä edelleen DI-tutkintoon) ja toisin päin.

Rakennustekniikan kandidaatin ja rakennustekniikan AMK-insinöörin tutkinto-ohjelmissa aloittaa vuosittain kummassakin noin sata uutta opiskelijaa.

Yhteistyötä leppoisassa hengessä

TTY:n ja TAMKin rakennusalan opettajat ja tutkijat ovat tehneet yhteistyötä jo vuosikymmenien ajan, mutta Tampere3-prosessi on entisestään tiivistänyt yhteistyötä. Myös opiskelijat ovat olleet mukana valmistelutyössä.

─ Opetussuunnitelmatyötä on viety eteenpäin leppoisassa hengessä, ja yhteistyö on sujunut varsin mallikkaasti. Paljon on vielä tekemistä ja asioita ratkotaan sitä mukaa, kun niitä tulee eteen. Lisäksi hyvästä koulutusyhteistyöstä TAMKin ja TTY:n rakennusalan koulutuksien välillä kertoo yhdessä koordinoitavana oleva valtakunnallinen RAKSA-ERKO-erikoistumiskoulutusten suunnitteluhanke, jossa yhdessä suunnittelemme valtakunnallisia rakennusalan erikoistumiskoulutuksia, kertoo rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuspäällikkö Jouko Lähteenmäki TAMKista.

Vaikka koulutusyhteistyö rakennusalalla koskee ennen kaikkea TTY:n ja TAMKin opiskelijoita, hyötyvät siitä myös Tampereen yliopiston opiskelijat, jotka voivat suorittaa rakennetun ympäristön sivuaineopintoja.


Teksti: Sara Riihimäki, TTY

 

Muokattu 15.11.2016