Takaisin

Selvitys Tampere3-yhteisön laajentamiseksi valmistunut

Selvitys Tampere3-yhteisön laajentamiseksi valmistunut

Työryhmä selvitti SAMKin ja SeAMKin mahdollista liittymistä Tampereen uuteen korkeakoulukonserniin.

Selvitysryhmä suosittaa, että neuvottelut aloitetaan Tampereen korkeakoulusäätiön sekä Satakunnan (SAMK) ja Seinäjoen (SeAMK) ammattikorkeakoulujen omistajien välillä ehdoista, joilla SAMK ja SeAMK voisivat liittyä Tampereen korkeakoulukonserniin. Tampereen korkeakoulusäätiön sekä SAMKin ja SeAMKin omistajien tulisi asettaa neuvotteluryhmät alkuvuonna 2019. Mahdolliset omistusjärjestelyt ja niihin liittyvät uudelleenjärjestelyt esitetään saatettavaksi voimaan vuoden 2021 alusta, mikäli neuvotteluissa saavutetaan eri osapuolia tyydyttävä lopputulos.

Omistusjärjestelyt ehdotetaan toteutettavaksi siten, että SAMK ja SeAMK liittyvät Tampereen korkeakoulukonserniin itsenäisinä ammattikorkeakouluina ja että niille nimitetään ammattikorkeakoululain mukainen oma hallitus. Tulevaisuudessa optiona voi olla yhden ammattikorkeakoulun muodostaminen.

Selvitysryhmän mukaan realistinen vaihtoehto on edetä vaiheittain siten, että synergiahyötyjä lähdetään heti suunnittelemaan tutkimus- ja kehitystoiminnan, yrittäjyyden, koulutusviennin sekä tukipalvelujen osalta.

Selvitysryhmä suosittelee myös, että Porissa ja Seinäjoella aloitetaan pilotti uudenlaisesta yliopistokampus-mallista, joka käsittäisi kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen muodostaman korkeakouluyhteisön.

- Lähivuosina Tampereella keskitytään uuden korkeakouluyhteisön toiminnan käynnistämiseen. Meidän kannaltamme onkin oleellista, että yhteistyö ammattikorkeakoulujen kesken tukee TAMKin ja Tampereen yliopiston yhteisiä toimia uudenlaisen kansainvälisesti kilpailukykyisen korkeakouluyhteisön rakentamisessa, sanoo TAMKin rehtori Markku Lahtinen.

Selvityksen taustat

Selvitys käynnistyi maaliskuussa SAMKin, SeAMKin ja TAMKin rehtoreiden tammikuussa tekemän aloitteen mukaisesti. Tavoitteena oli selvittää yhteistyön tiivistämisen ja syventämisen erilaisia vaihtoehtoja ja niiden etuja ja haittoja eri korkeakoulujen näkökulmasta. Lisäksi tarkasteltiin mahdollisia synergiaetuja korkeakoulujen keskinäisestä profiloitumisesta ja palvelujen järjestämisessä.

Selvityksen taustalla on Suomen korkeakoulukentän voimakas muutos, jonka seurauksena useilla yliopistopaikkakunnilla yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat tiivistäneet yhteistyötä aina omistuksellisiin ratkaisuihin asti.

Yhteistyön tavoitteet

Yhteistyön syventämisen lähtökohdiksi asetettiin selvityksessä seuraavat tavoitteet: 1. tutkintomäärät varmistavat työvoiman saatavuuden, 2. Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan koulutustaso nousee, 3. yhteistyö yliopistojen kanssa ja ammattikorkeakoulujen kesken syvenee, 4. valitut profiilit ja vahvuus- ja nousevat alat sekä niiden ympärille rakentuvat osaamiskeskittymät vahvistuvat, 5. yrittäjyys lisääntyy, 6. kunkin alueen ja korkeakoulun kansainvälinen kiinnostavuus kasvaa, ja 7. taloudellinen liikkumavara vahvistuu.

Raportti luovutetaan uuden Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen sekä kunkin korkeakoulun hallituksen ja omistajien käsiteltäväksi mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Selvityksen toteuttivat Satakunnan, Seinäjoen ja Tampereen ammattikorkeakoulut ja selvitysryhmään kuuluivat myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston edustajat sekä Tampereen korkeakoulusäätiön yhteyshenkilö.


Työryhmän loppuraportti 14.9.2018 (pdf)


Lisätietoja antavat kunkin ammattikorkeakoulun osalta rehtorit:
rehtori Markku Lahtinen (selvitysryhmän pj.), Tampereen AMK, p. 050 524 652
rehtori Jari Multisilta, Satakunnan AMK, p. 044 710 3410
rehtori Tapio Varmola, Seinäjoen AMK, p. 040 830 4100

 

Muokattu 18.09.2018