Takaisin

Opiskelijan tarina - Sosionomi (ylempi AMK) -koulutus: Saara Nieminen: Sain hyvät eväät työelämän kehittämiseen

Saara Nieminen: Sain hyvät eväät työelämän kehittämiseen

Sosionomi (ylempi AMK) -koulutus

Sosionomiksi (ylempi AMK) valmistunut Saara Nieminen kertoo opiskelukokemuksistaan.

Saara Nieminen sai opinnoista uutta osaamista työn ja työyhteisön kehittämiseen. Nieminen tutki opinnäytetyössään koulusosionomien työtä. Aihe kirkastui hänen ollessaan intensiivivaihdossa Yhdysvalloissa.

Kuka olet?

Olen 34-vuotias nainen Tampereelta. Olen kotoisin Salosta ja valmistuin sosionomiksi Turun ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2006. Luonteeltani olen sosiaalinen, iloinen, energinen ja määrätietoinen. Minua on aina kiinnostanut uusien asioiden oppiminen ja itseni kehittäminen. Ne ovat yksittäisiä syitä siihen, miksi lopulta päädyin opiskelemaan sosiaalialan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Millaisissa työtehtävissä olet ollut?

Sosionomiksi valmistumisen jälkeen työskentelin vuoden sosiaaliohjaajana yksityisessä lastensuojeluyksikössä pitkäaikaissijoitettujen lasten ja nuorten parissa. Työ oli hyvin haastavaa, mutta erittäin antoisaa ja rikastuttavaa. Joulukuussa 2007 muutin Tampereelle ja aloitin työt lastentarhanopettajana. Tällä hetkellä toimin Tampereella vastaavana lastentarhanopettajana vastaten yksikön toiminnasta, pedagogiikasta ja henkilöstösuunnittelusta.

Mikä sai sinut innostumaan ylemmästä AMK-tutkinnosta?

Olen aina ollut innokas oppimaan uusia asioita ja kehittämään itseäni. Työssäni lastentarhanopettajana huomasin, että minulle oli ominaista kokeilla työssäni uusia asioita ja työtapoja lapsiryhmässä. Minulle oli syttynyt kipinä työn ja työyhteisön kehittämiseen. Halusin päästä etenemään työurallani ja pohdin palaamista kasvatus- ja opetustyöstä takaisin sosiaalityön pariin. Lähteminen kokopäiväiseksi päiväopiskelijaksi ei tuntunut sopivalta vaihtoehdolta omaan elämäntilanteeseeni nähden. Työn ohessa toteutettavat sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot herättivät kiinnostukseni. Opintojen sisällöt vakuuttivat myös monipuolisuudellaan.

Oli mielenkiintoista tavata muita opiskelijoita, jotka tulivat eri puolilta sosiaalialan työkenttää. Jaoimme kokemuksiamme ja ajatuksiamme ja teimme opintoihin liittyviä tiimitehtäviä yhdessä. Vuorovaikutuksellisuus toi uutta näkökulmaa omaan työhöni. Sain ainutlaatuisen tilaisuuden osallistua Yhdysvaltoihin suuntautuvaan intensiivivaihtoon Michiganin yliopiston vieraaksi. Chicagossa, East Lansingissa ja Detroitissa tutustuimme työelämälähtöisesti äärimmäisen mielenkiintoisiin kohteisiin, joissa sosiaalialan työtä tehdään. Näistä jäivät  mieleen koulun ja vankilan sosiaalityö sekä Chicagon nuoriso-oikeudenkäynteihin osallistuminen.

Opetus oli laadukasta ja opettajat ammattitaitoisia. Luennoilla ja tunneilla oli rento ja hyvä tunnelma sekä avoin keskustelukulttuuri. Opintojen tärkeimpiä anteja olivat johtamisen ja työelämän kehittämisen kokonaisuudet. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot antavat erinomaiset lähtökohdat työelämän kehittämiseen juuri työelämälähtöisyyden vuoksi.

Löysin opintojen kautta myös uusia ystäviä.

Mistä teit opinnäytetyösi?

Tein opinnäytetyöni yhdessä opiskelutoverini kanssa koulusosionomien työstä. Aiheeseen päädyimme Yhdysvaltoihin suuntautuneen opintomatkan ja siellä koulun sosiaalityöhön tutustumisen seurauksena. Halusimme tuoda esiin koulusosionomin työtä ja sen tarpeellisuutta matalan kynnyksen sosiaalityönä kouluissa koulukuraattorin rinnalla.

Mikä oli opintojen merkitys omalla urallasi?

Opintojen merkitys ei tullut esiin ihan sellaisena kuin olin alun perin suunnitellut. Ajatuksenani oli suuntautua kasvatus- ja opetuspuolelta takaisin sosiaalityön kentälle, mutta nyt reilu vuosi valmistumisen jälkeen olen huomannut olevani oikealla uralla. Toimiminen esimiehenä on alkanut tuntumaan omalta. Itsevarmuuteni työssäni ja osaamiseni vahvistuivat opintojen myötä. Minulla on ammatillisia haaveita, joista osa varmasti toteutuu ja osa ei. Työn ja työyhteisön johtaminen ja kehittäminen ovat toivottavasti mukana vahvasti tulevaisuuden työssäni. Näihin kaikkiin olen saanut hyvät eväät opinnoistani.

Kenelle suosittelisit opintoja?

Kaikille, jotka ovat kiinnostuneita työelämälähtöisestä opiskelusta ja työn kehittämisestä. Opinnoista hyötyy opiskelijan lisäksi myös työyhteisö ja asiakkaat. Opinnoissa yhdistyvät sopivassa suhteessa teoreettisuus ja käytännönläheisyys. Myös johtamisen kokonaisuus oli hyvä ja kattava.

Lue lisää koulutuksesta >

Päivitetty 14.09.2017