Takaisin

Opiskelijan tarina - Reijo Virtanen: Opinnoista on aina varmuudella hyötyä jokaiselle

Reijo Virtanen: Opinnoista on aina varmuudella hyötyä jokaiselle

Metsätalouden koulutus

Reijo Virtanen suoritti metsätalousinsinöörin (AMK) -tutkinnon monimuoto-opintoina työn ohessa. "Tiedon hankinta on jokaisessa, vähintään toimihenkilötason tehtävässä nykypäivänä erittäin tärkeää ja tämä osaaminen kehittyi opintojeni aikana merkittävästi", hän sanoo.

Kuka olet?

Olen 57-vuotias paljasjalkainen eteläpohjalainen. Olen syntynyt Evijärvellä, mutta olemme asuneet Alajärvellä jo 27 vuotta. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kolme lasta, joista kaksi vanhinta (tyttäret) ovat lähteneet kotoa opiskeleman ja elämään omaa elämäänsä jo vuosia sitten. Nuorin (poika) aloitti opinnot Turun Yliopistossa viime syksynä. Meillä on kolme lastenlasta, jotka kaikki ovat tyttöjä. Nuoruudessa harrastin kilpahiihtoa noin 10 vuotta, jonka uran ajalta parhaimmat saavutukset ovat M 20 v 3x10 km viestinhiihdon SM-kulta vuonna 1980 sekä 3 henkilökohtaista ja 4 viestinhiihdon piirinmestaruutta Etelä-Pohjanmaalla vuosina 1975-1981. Nykyisin olen aktiivinen kuntourheilija ja lajeina ovat hiihto talvella ja patikointi kesällä sekä metsänhoitotyöt omassa metsässä.

Millainen on työhistoriasi?

Työhistoriaani kuuluu vahvasti metsä ja puu. Työskentelin 1980-luvulla metsätalouden yleisjakson opintojen jälkeen metsurina yhteensä noin 4 vuotta. Vuosikymmenen 1980 - 1990 vaihteessa suoritin Oulun metsäoppilaitoksessa metsätalousteknikon tutkinnon ja valmistuin suoraan 1990-luvun alun lamaan. Sattumalta pääsin töihin Finwood Oy:n hirsitalotehtaalle Alajärvelle. Alkuvaiheessa tein käytännön työntekijän töitä puoli vuotta, jonka jälkeen vastasin tehtaan raaka-ainekäsittelyn eli rimoituksen, lajittelun ja kuivauksen työnjohdosta.

Vuoden 1994 syksyllä aloitin Finwood Oy:n tuotannon suunnittelijan tehtävät. Honkarakenne Oyj osti Finwood Oy:n osakekannan kokonaan vuonna 1995, jossa vaiheessa Finwood Oy:n tehtaasta muodostui Honkarakenteen Alajärven tehdas. Toimin tehtaan tuotantopäällikkönä 12/1995-08/1997, jonka jälkeen vastasin tehtaanjohtajana 90 työntekijän ja 30 toimihenkilön muodostaman hirsitalotehtaan toiminnasta noin 9 vuotta. Keväällä 2006 aloitin työt Honkarakenteen tuotantojohtajana ja pörssiyhtiön johtoryhmän jäsenenä sekä vastasin myös metsä-osaston toiminnasta, jolloin vastuullani olleisiin organisaatioihin kuului yhteensä noin 250 henkilöä. Tehtävät lisääntyivät helmikuussa 2010, jolloin tuotannon lisäksi vastuulle tulivat myös koko yhtiön hankinnat ja logistiikka. Vastasin myös kaikista tuotannon investoinneista ja johdollani vuosina 1996-2013 toteutettujen investointihankkeitten kokonaissumma oli yhteensä noin 10 miljoonaa euroa.  

Honkarakenteeseen vaikutti voimakkaasti syksyllä 2008 alkanut, Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt talouskriisi. Tässä vaiheessa sain tehtäväkseni vastata käytännössä yhtiön YT-neuvotteluista noin viiden vuoden ajan sekä tehdä merkittävät toimintojen ja henkilöstön saneeraukset. Viimeinen tehtäväni oli operaatiojohtajan tehtävät maaliskuun 2013 alusta alkaen, jolloin aikaisempien vastuiden lisäksi vastuulleni tuli myös hirsitalojen tehdassuunnittelu. Työsuhteeni päättyi täysin yllättäen ilman minkäänlaisia ennakkovaroituksia 2.12.2013, jossa vaiheessa koko yhtiön johtoryhmä oli täysin uudistettu. 

Honkarakenteen uran jälkeen olen toiminut kahden EU-rahoitteisen projektin projektipäällikkönä Alajärvellä, joissa molemmissa on ollut hyötyä aikaisemmista opinnoista ja käynnissä olleista MTI-opinnoista sekä työkokemuksestani. Elokuusta 2017 alkaen olen toiminut metalliteollisuudessa toimivan Pometek Oy:n rahoittaman Pohjanmaan Biojalostamo -hankkeen projektipäällikkönä. Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää biohiilipellettiliiketoiminnan mahdollisuudet, raaka-ainelähteet sekä potentiaaliset markkinat. Biogroup Finland Oy on perustettu huhtikuussa 2018 ja yhtiön tavoitteena on toteuttaa biohiilipellettitehtaan käynnistämiseksi tarvittavat investoinnit syksyllä 2018 ja käynnistää liiketoiminta talvella 2019. Parhaillaan neuvottelen yhtiön investointien rahoituksesta, teen tarvittavat rahoitushakemukset, käyn neuvotteluja potentiaalisten laitetoimittajien kanssa sekä olen käynnistämässä parhaillaan ympäristöluvan hakuprosessin. Jos liiketoiminta lähtee liikkeelle suunnitellulla tavalla, tulen vastamaan kokonaisuutena yhtiön liiketoiminnasta.

Mikä sai sinut innostumaan metsätalousinsinöörin opinnoista? 

Honkarakenteen uran päättyminen oli henkisesti kova isku, kun työ oli luonteeltaan 24/7 työtä ja olin siihen hyvin sitoutunut. Ensimmäisen EU-projektin aikana vuonna 2014 tuli mieleen, että voisin ehkä vielä palata metsäalalle. Minulle oli kuitenkin hyvin selvää, että tiedot on päivitettävä tämän päivän työelämän osaamisvaateita vastaaviksi. Syksyllä 2014 huomasin Tampereen ammattikorkeakoulussa olevan alkamassa tammikuussa 2015 metsätalousinsinöörin monimuoto-opinnot, johon hain yhteishaussa ja pääsin sisään. Olin jo aikaisemmin suorittanut aikuisopintoja, joten tiesin melko hyvin mitkä vaateet aikuisopiskelussa odottavat.

Opinnot sujuivat kokonaisuutena hyvin, kun pyrin noudattamaan koko ajan periaatetta, että mitään ei saa jäädä rästiin ainakaan pitkäksi aikaa. Tämä periaate tarkoittaa sitä, että opintoihin on asennoiduttava kunnolla ja varattava niihin myös riittävästi aikaa. Opettajien ammattitaitoinen ja aikuisopintoihin kannustava opetus sekä hyvän opiskelumotivaation omaavien opiskelukavereiden kanssa tehty yhteistyö oli myös opintojen edistymisen kannalta erittäin tärkeää. 

Olen lisäksi aktiivinen metsänomistaja ja minulle on erityisen tärkeää hoitaa metsäomaisuuttani huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Tein opintojen aikana monia harjoitustöitä omaan metsääni liittyen ja isoimpana työnä laadin metsäsuunnitelman, mikä palvelee minua erinomaisen hyvin. Tämän suunnitelman mukaisesti toteutan itse kaikki hoitoyöt ja nuorten metsien kunnostushakkuut. Oikeastaan metsätyöt ovat minulle mieluisa harrastus.    

Mistä teit opinnäytetyösi?

Tein opinnäytetyön aiheesta "Pohjanmaan Biojalostamo -hanke". Ehdotin aihetta työnantajalle ja hän näki asian erittäin positiivisena, koska kykenin tuomaan merkittävästi lisää ajankohtaista ja tärkeää tietoa hankkeeseen varsinkin raaka-aineselvityksen osalta. Samoin opinnäytetyön ohjaaja lehtori Jukka Tohu kannusti etenemään tähän suuntaan. Tässä toteutui hyöty molemmin puolin niin minulle opiskelijana kuin työnantajan saama hyöty koko hankkeeseen. 

Miten näet opintojen merkityksen omalla urallasi? 

Tiedon hankinta on jokaisessa, vähintään toimihenkilötason tehtävässä nykypäivänä erittäin tärkeää ja tämä osaaminen kehittyi opintojeni aikana merkittävästi. Kokonaisuutena ammattiaineista on nyt ja ennen kaikkea tulevaisuudessa merkittävästi hyötyä asioiden hoitamisessa. Kirjoitusviestinnän oppien hyödyntäminen on toteutunut hyvin vahvasti nykyisissä tehtävissäni.

Olen niin aikaisemmissa töissäni kuin myös nykyisessä työssäni joutunut tai päässyt tekemään paljon erilaisia raportteja, joihin opinnot antoivat erittäin merkittävän osaamisen kehittymisen. Tällä hetkellä oma kiinnostukseni kohde on biojalostamon liiketoiminnan johto, johon liittyy hyvin olennaisena osana tehtaan tarvitsemien raaka-aineiden hankinta ja logistiikka, jossa erityisesti puunhankinnan opinnoista saadut opit ovat tarpeen.    

Mitä sanoisit opintoja metsätalousinsinöörin opintoja suunnitteleville?

Opinnoista on aina varmuudella hyötyä jokaiselle. Kun aloitat opinnot muista oikea asenne, johon liittyy tietyiltä osin sopivasti myös huumoria. Varsinkin perheellisten aikuisopiskelijoiden on tärkeää muistaa ennen aikuisopintojen aloittamista käydä asiat läpi kotona mahdollisimman realistisesti, koska opinnot vievät kuitenkin merkittävästi aikaa muulta elämältä.

Päämäärätietoinen, jämäkkä ja muut huomioiva, eikä toisaalta liian tiukkapipoinen asenne vie pitkälle niin opinnoissa, työelämässä kuin muillakin elämän osa-alueilla. 

 

Lue lisää koulutuksesta >

Päivitetty 14.05.2018