Takaisin

Opiskelijan tarina - Opettajankoulutus avasi uuden sivun elämässä

Anne Backman: Opettajankoulutus avasi uuden sivun elämässä

Ammatillinen opettajankoulutus

Lappeenrantalainen Anne Backman työskentelee Saimaan ammattikorkeakoulussa yhteiskuntatieteellisten aineiden opettajana. Tie opettajankoulutukseen vei useiden eri koulutusten kautta.

"Opiskelin kolmekymppisenä sosiaalikasvattajaksi ja nelikymppisenä työn ohella sosionomiksi (AMK). Sen jälkeen suoritin kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kuopion yliopistossa pääosin työn ohessa, sosiaalipedagogiikka pääaineena", Backman kertoo.

Ennen opettajankoulutusta Backman toimi kuraattorina. Viimeisinä vuosina kuraattorin työ sisälsi myös nuorten ohjaamista ja opettamista erilaisissa luokkatilanteissa sekä yksilökohtaamisissa. Kuraattorin työn ohella Backman vieraili sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sijaisopettajana.

Opettajaopinnot antoivat varmuutta

Kun opettajan työ alkoi kiinnostaa enemmän ja enemmän, päätti Backman hakea TAOKKiin. Hän halusi kehittää ja vahvistaa omia pedagogisia taitojaan. Myös parempi ymmärrys opettajan työstä sekä yhteisen kielen löytäminen opiskelijoiden ja opettajien välille kiinnostivat Backmania.

"TAOKKin pedagogiset opinnot vahvistivat ja kasvattivat erinomaisella, konkreettisella tavalla opettajuutta minussa. Ilman tätä koulutusta en varmaan olisi rohjennut siirtyä kuraattorin työstä opettajan vaativaan tehtävään – harjoittelemaan ja kehittämään tätä uutta pätevyyttä arjessa."

Backman kokee, että hänen aiemmat sosiaalipedagogiikan opintonsa ovat tukeneet hyvin opettajan opintoja. Hänen mielestään opettajuus on oppimaan opettamista ja opiskelijan oman ajattelun herättämistä.

"Opettajan tehtävä on pedagogisessa suhteessa toimia innostajana; rohkaista kyseenalaistamaan ja etsimään itse tietoa. Opettajan pitää löytää jokaisessa ihmisessä – lapsessa tai aikuisessa – hänen ainutlaatuisuutensa ja arvokkuutensa. Opettajan pitää osata toimia opiskelijan vastaanottokyvyn mukaisesti, ymmärtää hänen kehitystasonsa ja tukea jokaista omiin tavoitteisiinsa. Opiskelijan oppimisen pitää olla tavoitteellista, mutta tavoitteet opiskelijan pitää asettaa itse. "

Rohkeasti omaa elämänpolkua

Backman uskoo, että pedagogisuus ja sosiaalipedagogisuus toteutuvat elämänasenteena. On tärkeää olla innostunut ja innostaa muita kulkemaan rohkeasti omia elämänpolkuja ja tekemään omia valintoja.

"Opettajanakin on lupa olla välillä varma ja välillä epävarma, nauttia elämästä ja toisten ihmisten kanssa olemisesta – ja rohkaista muita samaan. Kun toteuttaa omaa olemassaoloaan ja ihmisyyttä omalla tavallaan, voi myös suoda saman ilon muille. Oman identiteetin etsiminen ja löytäminen opettajana, kasvattajana, aikuisena ihmisenä on merkityksellistä itsen ja yhteisöjensä kannalta."

Backmanin mielestä on tärkeä kehittää itseään koko ajan. Aikuisopiskelu on tärkeä elämän polkujen viitoittaja; uusien näkökulmien avaaja. Opettajaksi opiskelu olikin Backmanille tietoinen uuden sivun avaaminen oman elämänsä kirjassa.

 

Lue lisää koulutuksesta >

Päivitetty 21.12.2016