Takaisin

Opiskelijan tarina - Minna Arramies: Halusin työltä enemmän haasteita ja vastuuta

Minna Arramies: Halusin työltä enemmän haasteita ja vastuuta

Tietojärjestelmäosaamisen koulutus

Minna Arramies suoritti tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon tietojärjestelmäosaamisen koulutuksessa. "Tuleville opiskelijoille, joilla on mahdollisesti työpaikka ja perhe, haluaisin antaa vinkin, että jäävät tekemään etätehtäviä heti lähipäivän jälkeen".

Kuka olet?

Olen Minna Arramies ja toimin CGI:llä digitaalisen asiakaskokemuksen yksikössä myynnin ja projektien parissa auttaen asiakkaitamme kehittämään asiakkuudenhallintaa ja siihen liittyviä ratkaisuja. Nykyaikaisilla asiakkuudenhallinnan ratkaisuilla voidaan perinteisen myyntityön tehostamisen lisäksi kehittää mm. asiakaskokemusta ja markkinoinnin sekä viestinnän automaatiota. Yhä enenevässä määrin ratkaisuihin lisätään nykyään myös ennustavuutta ja analytiikkaa eri keinoin.

Mielenkiintoisen työn vastapainoksi vapaa-aikani kuluu uutta kotia sisustaen sekä lasten harrastusten myötä  jalkapallojoukkueen joukkeenjohtajana.

Millainen on työhistoriasi?

Ensimmäiset kesätyöpaikkani teini-ikäisenä olivat siivousalalta. Jo yläasteella pääsin asiakaspalvelutyöhön, kun olin Aamulehden lähettinä Tampereen keskustassa. Sittemmin lähes kaikki työni ovat olleet asiakasrajapinnassa. Olen tehnyt töitä sihteerinä, vuokra-asuntovirkailijana, vastaanottovirkailijana sekä teknisenä tukihenkilönä.

Minulla on neljä ammattitutkintoa: peruskoulun jälkeen opiskelin sihteerimerkonomitutkinnon kauppaoppilaitoksessa 1995, mutta huomasin nopeasti valmistumiseni jälkeen että kaipasin enemmän haasteita. Hakeuduin muutaman vuoden toimisto- ja asiakaspalvelutyön jälkeen Tampereen ammattikorkeakouluun. Aloitin ensin kansainvälisen kaupan puolella, mutta vaihdoin itseäni enemmän kiinnostavalle IT-puolelle - ja sille alalle olen jäänyt. Valmistuin TAMKista tradenomiksi 2002. Tein opintojen ajan koko ajan töitä ja sain jo opiskeluaikana IT-alalta vakituisen työn, jossa olin 15 vuotta ennen CGI:lle siirtymistä.

Edellisessä asiantuntijan työssäni tein hyvin monipuolisesti kaikkea mahdollista mitä pienessä yrityksessä voi tehdä, sain kokeilla jopa koodaamista. Yhdessä vaiheessa tein myös kuvankäsittelyä, sivuntaittoa ja esitteitä, minkä vuoksi opiskelin kolmannen ammattitutkinnon TAKK:ssa julkaisugrafiikkaan painottuen. Halusin ymmärtää ja osata syvällisemmin sitä työtä mitä olin kyseisellä hetkellä tekemässä. Samanlainen olen vieläkin ja onneksi olen saanut nykyisessä roolissani CGI:llä mentorin, jolla on vankka kokemus ratkaisumyynnistä.

Olen todella tyytyväinen CGI:hin työnantajana sekä loistavaan tiimiimme. Globaalin, suuren työnantajan parhaita puolia osaavan tiimin ja arvostavan esimiehen lisäksi ovat hyvät mahdollisuudet kehittyä ammatillisesti, saada ja vastata haasteisiin sekä edetä uralla.

Mikä sai sinut innostumaan tietojärjestelmäosaamisen koulutuksesta?

Kaipasin lisää haasteita työhöni sekä parempia uralla etenemismahdollisuuksia. Olin ollut hyvin pitkään samassa työpaikassa ja halusin työltä enemmän haasteita ja vastuuta. Pienessä yrityksessä työskentelyssä on paljon hyviä puolia, mutta etenemis- ja kehittymismahdollisuudet saman yrityksen sisällä ovat usein rajalliset.

Työskentelen mielelläni pitkään saman työnantajan palveluksessa, mikäli voin samalla kehittyä sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti. Opintojen aloittamiseen vaikutti myös hieman vanhentunut IT-koulutukseni, joka kaipasi kasvojen kohotusta. Toiveeni haasteista ja uralla etenemisestä toteutuivat, ensin opintojen ja opinnäytetyön kautta ja sitten uuden työpaikan myötä.

Aloitin opinnot TAMKissa samaan aikaan kun palasin nuorimmaisen hoitovapaalta töihin. Kun yhdistää kokopäiväisen työn korkeakoulututkintoon perheen pyörittämisen ohella, voi varautua hienoiseen aikataulupalapeliin. Monimuotoinen opiskelu on kuitenkin yhdistettävissä työn tekoon sekä mahdolliseen perhe-elämään ja onneksi sainkin sataprosenttisen tuen läheisiltäni. Lisäksi olin opintojen viimeisen puoli vuotta opintovapaalla, sillä halusin keskittyä opinnäytetyöhön täydellä teholla.

Parasta opinnoissa oli ammatillisen itseluottamuksen kasvaminen. Ryhmän keskustelut olivat todella antoisia ja niistä sai uusia näkökulmia sekä paljon ajateltavaa lähipäivien jälkeen. Keskustelut auttoivat viemään omaa opinnäytetyötä eteenpäin. Opiskelutovereiden sekä opettajien luotto opiskelijoiden osaamiseen, mielipiteiden kuunteleminen ja arvostaminen oli aivan huikea kokemus. Olen löytänyt samanlaisen ilmapiirin myös CGI:llä.

Päällimmäisinä asioina mieleeni jäivät ryhmän tsemppaaminen ja yhteishenki. Meillä on oma LinkedIn-ryhmä, jossa kerromme työhön liittyviä kuulumisia silloin tällöin. Osan kanssa pidetään enemmänkin yhteyttä erityisesti työn puolesta. Mutta kaikista parhaiten mieleeni jäi opinnäytetyöni ohjaaja Paula Hietala, jolla oli minuun suuri vaikutus. Ilman Paulan tukea ja uskoa niin minuun kuin tekemääni työhön, en olisi saanut opinnäytetyöstä sellaista kuin siitä tuli.

Nykyään osaan arvostaa itseäni ja kykyjäni aivan eri tavalla. Opintojen myötä löysin ne asiat, missä olen hyvä, mutta samalla löysin myös omat rajani. Ihmisillä on erilaisia vahvuuksia ja on tärkeätä, että pääsee sellaiseen työhön, missä voi kykyjänsä hyödyntää. Kun saa tehdä sitä mihin kokee paloa ja saa tekemiseensä tukea, syntyy onnistumisen tunteita sekä tuloksia ja asiat ruokkivat edelleen toisiaan. Mutta sitä ennen omat vahvuutensa on löydettävä ja itse löysin ne opintojen aikana.

Mistä teit opinnäytetyösi?

Opinnäytetyöni aihe vaihtui pariin otteeseen opintojen aikana. Lopullinen aihe löytyi havainnoituani silloisen työpaikkani toimintoja. Vuosien saatossa olin huomannut erilaisia sisäisiä toimintatapoja, joista löytyi kehitettävää. Lisäksi yrityksen tiedon kulkua oli tarve tehostaa. Opinnäytetyön näkökulma muuttui vielä loppuvaiheessa suoritettuani työntekijöille haastattelun ja analysoituani vastaukset laadullisesta näkökulmasta.

Haastattelun perusteella löytyivät tiedon hallinnan ja projektitoiminnan kipukohdat, jotka vaikuttivat tiedon kulkuun organisaatiossa. Tein koulussa opittujen asioiden pohjalta havaittuihin kipukohtiin parannusehdotuksia, jotka kirjasin opinnäytetyöhön. Sain hyödynnettyä lähes jokaisen kurssin antia opinnäytetyössäni. Rajasin tarkasteltavan alueen yhteen liiketoimintaprosessiin, jotta kokonaisuudesta tuli hallitumpi. Opinnäytetyön otsikko muodostui viimeisenä, juuri ennen opinnäytetyön palauttamista: "Tapaustutkimus: Prosessin kehittäminen tiedonkulun ja tiedonhallinnan näkökulmasta".

Miten näet opintojen merkityksen omalla urallasi?

Opintojen merkitys laajemmassa mittakaavassa oli suuri. Siihen ei liity pelkästään opiskellut asiat, vaan myös opiskelutoverit, opettajat, opinnäytetyöprosessi ja opinnäytetyön ohjaaja. Näkökulmani tietojärjestelmien kehittämisestä sekä yrityselämästä laajentuivat ja osaamiseni kasvoi monella alueella. Olin tyytyväinen opintokokonaisuuteen ja siitä saamaani antiin. Nämä kaikki kasvattivat paitsi tietoa ja ymmärrystä, myös mainitsemaani uskoa itseeni.

Opinnot auttoivat minua myös konkreettisesti etenemään urallani verkostoitumismielessä. Kun kerroin koululla etsiväni uusia haasteita, eräs opiskelutoveri kertoi että CGI:llä tarvitaan työtekijöitä ja siten päädyin CGI:lle. Aloitin kuukausi valmistumiseni jälkeen palvelupäällikköroolissa ja toiveissani oli kasvaa vahvemmaksi projektipäälliköksi, mutta yllätyksekseni ratkaisumyyntityö on vienyt minut kuin vahingossa mukanaan. Saan CGI:llä tukea itseni kehittämiseen nykyisessä roolissani sekä pitkän tähtäimen urakehitykseeni mentorointiohjelman sekä erilaisten koulutusten avulla. Nämä kulkevat käsi kädessä kiinnostuksen kohteideni kanssa.

Kenelle suosittelisit opintoja?

Henkilölle, joka kaipaa buustausta uralleen, tai kokonaan uuden urasuunnan. Myös mikäli edellisestä tutkinnosta on jo hieman enemmän aikaa tai tarvitsee pohjatietoja uudessa työroolissa.

Tuleville opiskelijoille, joilla on mahdollisesti työpaikka ja perhe, haluaisin antaa vinkin, että jäävät tekemään etätehtäviä heti lähipäivän jälkeen. Itse jäin usein perjantain lähipäivän jälkeen tekemään illaksi etätehtäviä, kun opitut asiat olivat vielä tuoreessa muistissa ja olin muutenkin varautunut koko päivän opintoihin. Kirjasto oli lähellä, jonne sai tarvittaessa siirtyä etsimään tietoa ja työskentelemään rauhassa. Vaikka perjantai-iltaisin saattaa tehdä mieli lähteä ajoissa viikonlopun viettoon, koin tämän helpoimmaksi ja tehokkaimmaksi perheen, työn ja opintojen yhdistämisen kannalta. Toivotan kaikille lämpimästi onnea uusiin opintoihin!

Lue lisää koulutuksesta >

Päivitetty 14.09.2017