Takaisin

Opiskelijan tarina - Miikka Ruusunen: Opiskeluaika kannattaa hyödyntää täysillä

Miikka Ruusunen: Opiskeluaika kannattaa hyödyntää täysillä

Tietojärjestelmäosaamisen koulutus

Tradenomiksi (ylempi AMK) opiskellut Miikka Ruusunen kertoo opiskelukokemuksistaan.

Kuka olet?

Olen reilu kolmekymppinen kahden lapsen isä Riihimäeltä. Alun perin olen kotoisin Pirkanmaalta, josta siirryin ensin opiskelemaan Hämeenlinnaan tietojenkäsittelyä valmistuen tradenomiksi 2008. Muutaman työvuoden jälkeen päätin hakea TAMKiin jatko-opintoihin ja valmistuin sieltä vuonna 2015 tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelmasta nimikkeellä tradenomi (ylempi AMK).

Millainen on työhistoriasi?

Työurani alkoi kunnolla AMK-harjoittelun jälkeen, kun jäin töihin Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK). Alussa toimin erityisesti verkko-opetusmateriaalin tuottajana ja opetushenkilöstön tukitehtävissä. Hiljalleen tehtäväni keskittyivät enemmän ja enemmän verkko-opetuksen suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Työskentelin läheisesti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yliopettajien kanssa kehittäen digitaalisia oppimisympäristöjä ja opetuskäytänteitä. Kehittämistehtävissä oli tärkeää huomioida organisaation tarjoama toimintaympäristö prosesseineen ja työvälineineen, unohtamatta käyttäjiä eli opiskelijoita ja opettajia. Näihin aikoihin alettiinkin puhua kovasti kokonaisarkkitehtuurista, johon TAMKissa tarjottiin suoraan koulutusta. Opiskelin Tampereella pari vuotta, jona aikana siirryin myös tietohallinto-yksikköömme. Ensin toimin kehittäjän ja projektipäällikön roolissa opetuksen järjestelmien käyttöönottoprojekteissa ja nykyään ratkaisuasiantuntijana. Toimenkuvaani kuuluu mm. kehittää HAMKin toimintaa palveluja digitalisoimalla erityisesti kokonaisarkkitehdin roolissa.

Mikä sai sinut innostumaan opiskelusta?

Parasta opinnoissa oli ehdottomasti oma opiskelijaryhmä. Lähitapaamisissa samassa luokkahuoneessa oli valtava määrä tietoa ja vuosikymmeniä työkokemusta. Jokainen opiskelijakaveri pystyi jakamaan osaamistaan ja näin ollen täydensi mainiosti opettajien vetämiä koulutusjaksoja. Pelkästään tämä sai minutkin ajamaan noin tunnin Tampereelle työpäivän jälkeen. Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelman sisällöt vastasivat myös hyvin osaamistarpeisiini. Tärkeintä oppimistehtävien tekemisessä oli, että lähes kaikkea pystyi soveltamaan tai peilaamaan omiin työtehtäviinsä. Tehtäviä tehtiin sekä yksilö- että ryhmätöinä. Tämä vaihtelu mahdollisti toisaalta itsenäisen ilta- ja yöopiskelun, mutta samalla myös kokemusten jakamista muiden asiantuntijoiden kanssa.

Mistä teit opinnäytetyösi?

Opinnäytetyöni otsikko oli "Ketterät menetelmät verkko-opiskelussa: Scrum-viitekehyksen soveltaminen Hämeen ammattikorkeakoulussa". Kehittämistyön tarve tuli suoraan työnantajaltani ja sillä olikin suuri merkitys opinnäytetyön tekemisessä. Tein täysipäiväisesti kehittämistyötäni työajallani ja illat käytin opinnäytetyöraportin kirjoittamiseen. Kehittämistyössäni hyödynsin suoraan opinnoista oppimiani asioita ja lopputulos oli onnistunut. Uudistimme kahden koulutuksen verkko-opetusmenetelmät ja digitaaliset oppimisympäristöt menestyksekkäästi ja lisäksi opinnäytetyöni valittiin TAMKin parhaaksi ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyöksi tuona vuonna.

Mitä koulutus antoi sinulle?

Opinnot TAMKissa tarjosivat paljon. Saadun tietotaidon lisäksi opintojen aikana tutustui mahtaviin asiantuntijoihin ja ymmärsi paremmin myös omaa osaamistaan. Välillä on hyvä ottaa etäisyyttä omaan tekemiseen, jotta tunnistaa omat kehityskohteensa ja toisaalta muistaa myös arvostaa omaa työpanostaan.

Kenelle suosittelisit opintoja?

Suosittelen YAMK-opintoja kaikille, jotka haluavat kehittää itseänsä tai vain miettivätkin uusia kuvioita. Jos koulutuksen sisällöt eivät paperilla täysin kolahda, kannattaa muistaa verkostoituminen ja valinnan mahdollisuudet muista TAMKin koulutuksista. Lisäksi oppimistehtäviä pystyi käytännössä aina soveltamaan siten, että löysi liittymäkohtia omaan työhönsä. Käytännön asioita ja omia tavoitteita kannattaa suunnitella jo etukäteen. Opiskelulle täytyy löytää oma rauhallinen hetkensä, oli se sitten aamukahvia juodessa, lounastauolla tai ilta-/yömyöhään muun perheen jo nukkuessa. YAMK-koulutusta ei pysty eikä kannata käydä läpi puolivillaisesti. Lyhyt opiskeluaika vaatii paljon, mutta se kannattaa hyödyntää täysillä.

Lue lisää koulutuksesta >

Päivitetty 14.09.2017