Takaisin

Opiskelijan tarina - Merja Eskelinen: Sain opinnoista intoa ja iloa arkityöhöni

Merja Eskelinen: Sain opinnoista intoa ja iloa arkityöhöni

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -koulutus

Merja Eskelinen suoritti musiikkipedagogin ylemmän AMK-tutkinnon TAMKissa. "Opinnot ovat kohottaneet ammatillista itsetuntoani ja tarjonneet mahdollisuuden päivittää taitojani. Olen saanut myös lisää intoa ja iloa arkityöhöni huilunsoiton opettajana."

Kuka olet?

Olen 53-vuotias tamperelainen huilunsoiton opettaja. Olen toiminut opiskeluajoista lähtien huilunsoiton opettajana samassa musiikkioppilaitoksessa. Soitin teatteriproduktioiden orkestereissa ja tein samalla tuntiopettajan töitä musiikkiopistossa. Opetustyön sivutoimi kasvoi vähitellen päätoimeksi ja vuonna 2002 lähtien viraksi.  Vuonna 2013 toimin puolisen vuotta rehtorin sijaisena. Kunnallinen musiikkiopistomme fuusioitui yksityiseen Pirkanmaan musiikkiopistoon 2015. Tällä hetkellä toimin sekä huilunsoiton lehtorina että kahden toimipisteen hoitajana. Jatkan samassa tehtävässä kuin ennen opiskelun aloittamista.

 Mikä sai sinut innostumaan opiskelusta? 

Tein muuntokoulutuksen eli AMK-pätevöitymisen vuonna 2011 TAMKissa ja siitä jäi haaveeksi jatko-opiskelu. Rehtorin sijaisena toimiminen herätti kiinnostuksen lisäkouluttautumisesta. Olin seurannut tiedotteita Metropolian tarjoamasta musiikin YAMK-koulutuksesta, mutta elämäntilanne ei sallinut opiskelua toisella paikkakunnalla. Kun huomasin, että TAMK aloitti ensimmäistä kertaa musiikin YAMK-koulutuksen omassa kotikaupungissani, niin päätin pyrkiä opiskelemaan. AMK-pätevöityminen nosti palkkaani merkittävästi, joten siitä tuli myös taloudellista hyötyä kaiken muun annin lisäksi. YAMK-koulutuksen merkitys palkkaan ei enää ollut yhtä suuri, mutta avasi mahdollisuuden hakeutua esimiestehtäviin, vaikka se ei nyt tunnukaan ajankohtaiselta. Viihdyn erinomaisesti tämänhetkisissä työtehtävissäni.

Näen opiskelun merkittävänä elämän motivaattorina ja hyvinvointiyhteiskunnan etuna. Olen edelleen erittäin kiitollinen, että sain mahdollisuuden opiskella. Minulle oli tärkeää, että opiskelu oli työelämälähtöistä ja pystyin hyödyntämään opinnoissani pitkää työkokemustani. Kurssikavereiden kanssa muodostui upea tiimi, jonka kanssa jaettiin opiskelun ilot ja paineet. Tämä eri puolilta Suomea tullut ammatillisten osaajien porukka avarsi näkemyksiäni moniin suuntiin.

Itselleni jäi erityisesti mieleen tapahtumatuotannon kurssi. Opettajana toimi ammattituottaja ja kurssisisältö osui napakymppiin musiikkiopiston arkityössä tarvittavien taitojen kannalta. Antoisia olivat myös oman kampuksen ulkopuolella, Proakatemialla,  käydyt kurssit kuten Dialogisen johtamisen seminaari.

Mistä teit opinnäytetyösi ?

Tein opinnäytetyöni aiheesta "Rytmikoulu huilulle." Kyseessä on alkeispedagoginen, vihannesten sanarytmeihin perustuva rytminhahmotusmenetelmä. Päädyin aiheeseen kollegani ja idean kehittäjän Ritva-Liisa Kangasluoman innoittamana. Olin käyttänyt rytmimenetelmää omassa opetustyössäni ja havainnut sen hyödyt. Ennen opintojen alkua sävelletty materiaali oli hajanaista ja ajattelin, että opintojen kautta materiaali valmistuu tehokkaammin ja saan siihen myös ohjausta.

 Miten näet opintojen merkityksen omalla urallasi? 

TAMKissa tehdyt opinnot ovat kohottaneet ammatillista itsetuntoani ja tarjonneet mahdollisuuden päivittää taitojani. Olen saanut myös lisää intoa ja iloa arkityöhöni huilunsoiton opettajana. Suuri edistysaskel olivat etäluennot, jotka helpottivat kauempaa tulevien opiskelijoiden aikatauluja. Itselleni tärkeä työkalu arkityöhön tuli nuotinkirjoitusohjelman ja musiikin sovittamisen taitojen täydentämisellä.

Kenelle suosittelisit opintoja?

Suosittelisin opintoja kaikille niille, jotka haluavat kehittää itseään ammatillisesti ja saada osaamiseensa uusia ulottuvuuksia. Tietysti myös niille, jotka hakevat lehtorin kelpoisuutta ja mahdollisuutta esimiestehtäviin. Opiskeluja helpottaa sellainen työ- ja elämäntilanne, että pystyy järjestämään aikaa opiskelulle.

Itselleni sattui opiskeluvuodelle kahden toimipisteen muutto toisiin tiloihin, joka lisäsi työmäärää huomattavasti. Opintoihin panostaminen ei onnistunut niin hyvin kuin olin etukäteen ajatellut. Sain silti tehtyä opinnot määräajassa napakalla kalenterinhallinnalla ja kirjoittamalla pääosan opinnäytetyöstä kesälomalla.

Lue lisää koulutuksesta >

Päivitetty 14.09.2017