Takaisin

Opiskelijan tarina - Bioanalyytikoksi valmistuva Jasmin Koski: Onnistuin valitsemaan erittäin mielenkiintoisen ammatin

Jasmin Koski: Onnistuin valitsemaan erittäin mielenkiintoisen ammatin

Bioanalytiikan koulutus

Bioanalyytikoksi Seinäjoelta valmistuva Jasmin Koski kertoo kokemuksistaan.

Jasmin Koskea ovat aina kiehtoneet tiede, lääketiede ja ihmiselimistön mysteerit. Tulevaisuus bioanalyytikkona näyttää jännittävän mielenkiintoiselta.

Miten päädyit opiskelemaan bioanalyytikoksi?

Työskentelin hakuhetkellä Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksella tutkimusryhmässä. Olimme muuttamassa mieheni kanssa Seinäjoelle hänen opiskelupaikan takia, kun huomasin sattumalta lehti-ilmoituksen Seinäjoella järjestettävästä bioanalyytikon koulutuksesta. Tutustuin bioanalytiikan koulutusohjelman sisältöön, ala vaikutti mielenkiintoiselta ja työmahdollisuudet monipuolisilta. Päätin laittaa hakupaperit sisään, osallistuin pääsykokeisiin ja pian pakkasinkin jo muuttokuormaa kohti Seinäjokea. Aikaisemmalta ammatiltani olen ylioppilas-laborantti.

Miten koulutus vastasi odotuksiasi?

Koulutus on vastannut odotuksiani hyvin. Olen saanut hyvät teoriatiedot kliinisen laboratoriolääketieteen; kuten kliinisen kemian, hematologian, mikrobiologian, patologian, fysiologian ja neurofysiologian osa-alueilta. Laboraatiotuntien ja kliinisten harjoittelujaksojen jälkeen koen olevani valmis työelämän tuomiin haasteisiin.

Millaista opiskelu oli käytännössä?

Opintojen alussa kerrattiin paljon biokemian, molekyylibiologian, ihmisen anatomian ja fysiologian, kemian, fysiikan ja matematiikan perusteita. Sen jälkeen tutustuimme tarkemmin eri laboratoriolääketieteen osa-alueisiin useiden eri kurssikokonaisuuksien kautta. Luentojen, tenttien ja kirjallisten töiden lisäksi teimme paljon käytännön harjoituksia laboraatiotunneilla. Laboraatiotunneilla tutustuimme erilaisiin analyysimenetelmiin ja treenasimme erilaisten näytteiden ottamista.

Käytännönläheisistä laboraatiotunneista oli todella paljon hyötyä, niiden avulla pystyin yhdistämään teoriatunneilla opitut asiat käytännöntyöhön. Viimeinen lukuvuosi koostui pitkälti kliinisistä harjoittelujaksoista, loppukokeista, opinnäytetyön tekemisestä, syventävästä harjoittelusta ja siihen liittyvästä tehtävästä. Opiskelun parasta antia oli se, että perusteiden oppimisen jälkeen edettiin yhä laajempiin asiakokonaisuuksiin.  Haastetta opiskeluun toi osa-aikaisen työn ja opiskelun yhdistäminen.

Mistä teit opinnäytetyösi?

Teimme bioanalyytikko-opiskelija Marita Voltin kanssa opinnäytetyön aiheesta "Keräysvirtsatutkimukset ja niiden esikäsittely – Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri, Seinäjoen Keskussairaala, Kliinisen kemian toimintayksikkö".  Opinnäytetyön aihe valikoitui työelämässä havaitsemiemme kehitysalueiden kautta, jonka jälkeen ehdotimme aihetta työelämän yhteyshenkilölle ja opinnäytetyömme ohjaajalle. Kliinisen kemian laboratoriossa on käytössä tällä hetkellä 42 eri keräysvirtsatutkimusta, joita esikäsiteltiin laboratorion esikäsittelypisteissä vuoden 2013 aikana yhteensä 6462 kappaletta.

Opinnäytetyön tavoitteena oli yhtenäistää laboratorion toimintatapoja, kehittää perehdyttämiskäytäntöjä ja parantaa työn sujuvuutta esikäsittelypisteissä. Opinnäytetyön teoriaosuuden pohjalta rakennettiin Kliinisen kemian toimintayksikölle keräysvirtsojen esikäsittelyohjeet ja päivitettiin keräysvirtsojen esikäsittelyn yhteydessä täytettävä Virtsanäytteiden käsittely, tietojen kirjaus -lomakepohja, jotka testattiin työpisteissä ennen käyttöönottoa.

Millaisia työmahdollisuuksia alalla on?

Tein bioanalyytikon töitä koulun ohessa osa-aikaisena jo opintojen alkuvaiheessa, ensin näytteenotossa ja opintojen edetessä laboratorioanalytiikan puolella. Tein kesälomien ajan kokoaikaisesti töitä, viimeksi hematologian puolella. Bioanalyytikkojen työllisyystilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä niin kansallisesti, kuin kansainvälisestikin. Tämän hetkistä yleistä työmarkkinatilannetta ajatellen on harvinaista, että työmahdollisuuksia on näin paljon tarjolla. Jokaiselle bioanalyytikolle löytyy varmasti töitä.

Tulevaisuudensuunnitelmasi?

Tulevaisuus näyttää jännittävän mielenkiintoiselta! Muuttokuorma suuntaa kevään aikana maapallon toiselle puolelle USA:an, jossa toivon löytäväni alan töitä Clinical Laboratory Scientist (CLS) -lisenssikokeiden läpäisyn jälkeen, mutta myös jatko-opinnot kiinnostavat. Olen onnistunut valitsemaan erittäin mielenkiintoisen ammatin, jossa voi kehittää omaa ammattitaitoaan uusien analyysimenetelmien kehittymisen ja tieteellisten löydösten myötä.

Lue lisää koulutuksesta >

Päivitetty 13.11.2017