Takaisin

Opettajasta valmentajaksi

Opettajasta valmentajaksi

6 x 7 h

Toteutusaika: sovittavissa

sovittavissa

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta

Laajuus 3 x 2 pv

Kohderyhmä

Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemia ja Y-kampus ovat luoneet 15 vuoden opettaja- ja valmennuskokemuksen pohjalta opettajille suunnatun koulutuksen, jossa haetaan vastauksia ja käytännön ratkaisuja kysymyksiin:

Miten opettajuus muuttuu?
Miten muuttuu työelämä?
Miten muuttuu opiskelijan rooli ja työskentelytavat?
Miten voimme vastata käytännössä näihin haasteisiin?

Valmennus koostuu kolmesta eri teemasta, jotka muodostavat yhdessä ehyen kuvan valmentajuuden eri osa-alueista. Valmennus järjestetään oppilaitoskohtaisesti, osallistuvat opettajat voivat tulla samalta tai eri koulutusaloilta.

Tavoite

Jatkuvasti kiihtyvä yhteiskunnan ja työelämän muutos, digitalisaatio ja uusien sukupolvien arvo- ja asennemuutokset ovat luoneet niin ammatillisille oppilaitoksille kuin korkeakouluille suuria muutospaineita, joihin pitäisi pystyä vastaamaan.

Sisältö

TEEMA 1. – OPETTAJASTA VALMENTAJAKSI

 • Mitä valmentaminen käytännössä tarkoittaa?
 • Opettajuuden ja valmentajuuden yhtäläisyydet sekä erot?
 • Mitkä ovat valmentajuuden mahdollisuudet?
 • Miten valmentava toimintatapa soveltuu omaan opetustyöhön?
 • Taustalta nousevia teoreetikkoja ja teorioita; Marcial Losada, Kouzes & Posner, Nonaka & Takeuchi

TEEMA 2. – VALMENTAJAN TYÖKALUT

 • Millaiset työkalut ja menetelmät innostavat opiskelijoita arjessa?
 • Miten valmennettavien yritteliästä toimintatapaa voi lisätä käsiteltävästä aiheesta riippumatta?
 • Mikä on oppivan tiimin merkitys ja rooli valmentajan näkökulmasta?
 • Mitä tiimioppiminen tarkoittaa ja mitkä ovat tiimioppimisen hyödyt?
 • Millaisia luovia työkaluja voin valmennustyössäni soveltaa ja hyödyntää?
 • Taustalta nousevia teoreetikkoja ja teorioita; William Isaacs, Ian Cunningham, Belbin

TEEMA 3. – OMA VALMENNUSFILOSOFIANI

 • Malli valmennusfilosofiasta – Mitä se käytännössä tarkoittaa?
 • Miten rakennan oman valmennusfilosofiani tukemaan omaa työtäni?
 • Mitä ja miten vien arkipäivän työhön?
 • Mitä arjen työssä muuttuu tästä eteenpäin?
 • Miten mennään tästä eteenpäin omassa työporukassa ja tiimissä?
 • Mitä tämä matka minulle tarjosi?

Toteutustapa

Valmentajavalmennus toteutetaan kolmena kahden päivän intensiivijaksona, joista ensimmäinen kerta pidetään maatilamatkailukohteessa, toinen Proakatemialla Tampereen keskustassa ja kolmas oppilaitoksen omissa tiloissa.

Valmennus perustuu TAMKin Proakatemialla käytössä olevien osallistavien menetelmien, kuten dialogin, jatkuvan tiedon jakamisen, nopean käytäntöön viemisen ja erilaisten fasilitointityökalujen hyödyntämiseen. Tavoitteena on saada aikaan muutos niin tiedoissa, ajattelussa, taidoissa kuin toiminnassa.

Mikäli valmentajuudesta halutaan synnyttää uusi opettajuuden malli oppilaitokseen (tai vahvistaa jo olemassa olevaa mallia), suosittelemme koko aihekokonaisuuden läpikäymistä. Asiakaskohtainen sisältöjen räätälöinti on mahdollista. Tarjoamme myös asiakaslähtöistä konsultointia
muutoksen läpivientiin aina opetussuunnitelmatasolle asti.

Proakatemia

Tampereen ammattikorkeakoulussa toimiva Proakatemia on 2020-luvulle tähyävä uuden tiedon ja osaamisen korkeakoulu, jossa opitaan yhdessä yrittämällä. Rajojen asettamisen sijaan ohjelma haastaa opiskelijat etsimään omia vahvuuksiaan ja tavoittelemaan omia unelmiaan. Oppiminen perustuu koko opintojen ajan jatkuvaan valmentajuuteen, tiimioppimiseen sekä aitoon liiketoimintaan: esim. vuonna 2014 tiimiyritysten liikevaihto oli yhteensä yli 600 000 euroa.

Proakatemia perustettiin TAMKiin 15 vuotta sitten. Alun perin Proakatemiaan otettiin mukaan yrittäjyydestä kiinnostuneita liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijoita, joiden lisäksi tällä hetkellä ohjelmassa opiskelee matkailun ja palveluliiketoiminnan opiskelijoita. Myös fysioterapia- ja sosionomiopiskelijat voivat suorittaa merkittävän osan opinnoistaan Proakatemiassa.

Y-kampus on Proakatemian pikkusisko, joka perustettiin TAMKin pääkampukselle kolme vuotta sitten TAMKin yrittäjyyden päämajaksi. Tavoitteena oli innostaa ja rohkaista eri koulutusohjelmien opiskelijoita yrittäjyyteen, ja kampuksesta onkin kehittynyt innostava yhteisö ja monien mielestä TAMKin siistein mesta. Tällä hetkellä Y-kampuksella järjestetään inspiroivia tapahtumia ja yrittäjyyskursseja, neuvotaan TAMKin
yrittäjäopiskelijoita sekä valmennetaan opettajia valmentajiksi.

Opettajasta valmentajaksi -koulutuksen valmentajat ovat osa Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemian ja Y-kampuksen kokenutta valmentajatiimiä.

Esite

Esite (Pdf)

Lisätiedot

Kysy lisää ja pyydä tarjous

TAMK EDU / Täydennyskoulutus ja myytävät palvelut: TAMKEDU@tamk.fi / puh. 03 245 2444

Kurssin sisältöön liittyvät tiedot:

Lehtori Hanna Saraketo, puh. 0500 513 635
etunimi.sukunimi@tamk.fi

Päivitetty 20.10.2017

Back to the list of courses