Takaisin

Opettaja esittelyssä: Liiketalouden lehtori Heli Leskinen

Opettaja esittelyssä: Liiketalouden lehtori Heli Leskinen

Liiketalouden lehtori Heli Leskinen kertoo omasta opettajan työstään:

 

"Opetan johdon laskentatoimea, joka kuuluu kaikkien liiketalouden opiskelijoiden opintoihin.

Tykkään ymmärtää kokonaisuuksia ja mallintaa asioita. Numeroiden kautta saa tietoa päätöksenteon tueksi. Toisaalta laskentakin on aina kompromisseja.

Liiketalouden koulutuksessa periaatteena on se, että kaikki saavat laajan, hyvän perusosaamisen liiketalou­desta. Emme kouluta vain kapean alan erikoisosaajia. Kaikissa työtehtävissä on hyödyksi ymmärtää esimer­kiksi katteita.

Välillä teorian ja käytännön yhteyttä on vaikea nähdä. Usein kuitenkin oivaltaa myöhemmin, miten teoriaa voisi hyödyntää käytännön ongelmassa.

Itse lähdin opiskelemaan liiketaloutta, koska se antaa todella hyvän perustan erilaisiin töihin. Tehtäväkenttä on hyvin laaja. Minulle oli tärkeää valita ala, jossa saan olla ihmisten kanssa tekemisissä.

Tein aikaisemmin business controllerin töitä yrityksissä. Pääasialliset tehtäväni olivat johdon laskentatoimen tehtäviä. Oli luonnollista ryhtyä opettamaan asiaa, jota tein ammatikseni. Kaikista antoisinta on opettaa asioita, joissa itselläni oli kompastuskiviä.

Energiaa saan siitä, että saan oppia uutta ja työskennellä osaavien ja innovatiivisten ihmisten kanssa."

Muokattu 19.01.2017