Takaisin

OpenLab - miljoonainvestointi konetekniikkaan

OpenLab - miljoonainvestointi konetekniikkaan

TAMKin uusi konetekniikan laboratorio avaa ovet yritysprojekteille.

Tampereen ammattikorkeakoulussa on otettu käyttöön konetekniikan täysin uudistettu oppimisympäristö. OpenLab on nimensä mukaisesti matalan kynnyksen laboratorio, jonka ovet ovat avoinna yrityksille ja uusille projekteille.

- OpenLab on paitsi nykyaikainen laboratorio myös kokonaan uusi toimintatapa konetekniikan koulutuksessa. Projektit integroituvat nyt tiiviimmin osaksi opetussuunnitelmaa, ja toimitilat huippulaitteineen soveltuvat entistä paremmin yritysprojektien tekemiseen. Kaiken tämän tuloksena työelämä saa alan käytännöt hallitsevia ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä insinöörejä, kuvailee koulutusjohtaja Riitta Mäkelä.

Kokonaisinvestointi uuteen konetekniikan laboratorioon on yli miljoona euroa, osin TAMKin rahoittamaa, osin hankerahoituksena saatua. Merkittävä osa investoinnista kohdistui laitekannan uusimiseen. Opiskelijoiden ja asiakasyritysten käytettävissä on nyt muun muassa huippumoderneja 3D-tulostimia, joilla voidaan työstää esimerkiksi koneenosien prototyyppejä hyvin suurella tarkkuudella. Myös uutta robotiikkaa, siihen liitettyä edistyksellistä hitsausvirtalähdettä ja muuta älykästä teknologiaa käytetään konetekniikan opetuksessa ja projekteissa.

OpenLab on yksi konkreettinen tulos pirkanmaalaisessa yhteistyöhankkeessa, Pirkanmaan Protopajassa. Hankkeessa ovat mukana TAMKin lisäksi Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, ammattiopisto Tredu ja Aikuiskoulutuskeskus. Pirkanmaan Protopajan tavoitteena on tuottaa "yksi luukku", josta yrittäjät löytävät tiedon alueensa kehittämis- ja koulutuspalveluista.

Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistuu työelämään vuosittain yli 500 teknisten alojen AMK-tutkinnon suorittanutta. Työelämäpainotteisten insinööriopintojen kesto on keskimäärin neljä vuotta. Alan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaa TAMKissa noin sata opiskelijaa vuodessa. Tekniikan ala on opiskelijamäärältään TAMKin suurin koulutusala, opiskelijoita on lähes 4000.


Lisätietoa:
- Teollisuusteknologian koulutusjohtaja Riitta Mäkelä, p. 040 840 7318, riitta.makela@tamk.fi
- konetekniikan lehtori, yhteyspäällikkö Hannu Kivilinna, p. 050 098 1118, hannu.kivilinna@tamk.fi


Kuva: Essi Kannelkoski

 

Muokattu 29.03.2016